November 24, 2004

وب نوشت ِ آقای ابطحي

"وب نوشت" ِ آقای ابطحي يک ساله شد. ايشان يک سال پيوسته و تقريبا هر روز در وب لاگ شان مطلب گذاشتند. ارزش کار ايشان اما در اين ديسيپلين و نظم نيست، بلکه در ارزش و احترامي است که برای جوانان و انديشمندان کشورمان قائل مي شوند و همين آقای ابطحي و وب لاگش را محبوب وب لاگ نويسان کشورمان کرده است.

در باره ی آقای ابطحي مي توانم بسيار بنويسم که همه تعريف است اما فعلا به همين بسنده مي کنم، که البته برای ايشان بهتر است.

اميدوارم آقای ابطحي "وب نوشت" را به دو سالگي برسانند و در آزادی، تولد سال بعد او را جشن بگيرند.

sokhan November 24, 2004 02:59 AM
نظرات

برای طیف افرادی مثل شما عمروعاص ماءب مایه شرمندگی است استفاده از اعتقادات و ایمان خلوص مردم برای امیال حیوانی شخصی خودتان مطمئنن در بیشگاه رسول اکرم ص با افتضاح همچون ملئونین اول -دوم-سوم- رسواتر خواهید شد انشائ الله

عبدالله January 23, 2005 12:43 AM

ريدم به شما كه تفاله هاي نظام هستيد.
اين شعر را هم براي اون ابطحي خيكي سرودم:
سلام به روي ماهت به خيك همچو گاوت

January 1, 2005 03:55 PM

ارزش کار آقای ابطحی زمانی روشن تر میشود که توجه کنیم که بیشتر آخوندها حتی نمیدونند ایمیل چیه؟ چه برسد به وبلاگ نویسی و مخاطب قرار دادن جوانان.
ارزش دیگر کار ایشان هر روزه نویسی است که همه ما میدانیم برای هر روز مطلب نوشتن چقدر مشکل است.

mollah November 24, 2004 05:06 AM