April 24, 2005

ساکت باش!

نظامي شمشير به دست- به تو امر مي کنيم ساکت باش. شيشه ی ماشين ات را ديدی؟ حواست باشد، والا...


خبرنگار قلم به دست- هـــــــــــــــــــرگــــــــــز!

عکس ها از منصور نصيری
سايت منصور نصيری

sokhan April 24, 2005 04:19 PM
نظرات