April 21, 2005

ده سوال بي اهميت از آقاي دکتر معين

«الان مشارکتي ها در موقعيتي هستند که راي ندارند. اگر مي خواهند راي جمع کنند، بايد حرف بزنند و سوال ها را جواب بدهند...» آق بهمن

در راستاي فرمايشات فوق، اينجانب ف.م.سخن به عنوان يک شهروند درجه سه، به سهم خود ده سوال کوچک و بي اهميت مطرح مي کنم که اميدوارم جناب آقاي دکتر معين بتوانند به آنها پاسخ صريح و روشن بدهند. اطمينان کامل دارم که پاسخ هاي جناب دکتر کار انتخاب ايشان – و يا احتمالا کار ِ خودشان - را يک سره خواهد کرد:

1- اگر جنابعالي در يکي از کوچه پس کوچه هاي خلوت لندن به ناگهان سلمان رشدي را در مقابل خود ببينيد و متوجه شويد که محافظي همراه او نيست و در جيب کت شما هم يک اسلحه گرم هست، با او چه مي کنيد؟ (فرض محال که محال نيست؟ هست؟)

2- حضرتعالي در سال 2009 ميلادي در مراسم تشييع جنازه پاپ بنديکت شانزدهم حضور به هم مي رسانيد و در ميدان سن پير به ناگهان رئيس جمهور اسرائيل را پيش روي خود مي بينيد که دستش را مودبانه به سمت شما دراز کرده و به زبان فارسي سلام مي دهد. شما در مقابل چه مي کنيد؟

3- رهبر معظم انقلاب صبح که از کلک چال به دفتر مبارک باز مي گردند با تلفن به قاضي مرتضوي امر مي فرمايند که روزنامه هاي اقبال و شرق و آفتاب يزد را تعطيل کند. قاضي مرتضوي و هيئت نظارت بر مطبوعات و در مراحل بعدي نمايندگان مجلس در مقابل اين فرمان سر تعظيم فرود مي آورند و با خضوع و خشوع مي گويند: "سمعا و طاعتا". جنابعالي غير از اعتراض در دل تان چه کار عملي ديگري انجام مي دهيد؟

4- به شما خبر مي دهند که چند وب لاگ نويس را دستگير و شکنجه کرده اند. بعضي از آن ها را هم تهديد به تجاوز جنسي کرده اند. جنابعالي و عده ي ديگري از مقامات اجرائي و قضائي و قانون گزار پاي صحبت هاي اين وب لاگ نويسان مي نشينيد و از آنها مي خواهيد تا آن چه بر سرشان رفته است جزء به جزء براي تان بازگو کنند. بعد از شنيدن گزارش آنها چنان حالتان خراب مي شود که براي تان آب قند مي آورند و بادتان مي زنند. حاضران در آن جلسه آن قدر گريه مي کنند که تمام سطل هاي زير ميز پر از دستمال کاغذي مي شود. بلافاصله ماشين "هيئت سازي" در دستگاه هاي مختلف به راه مي افتد و چند هيئت بررسي و تحقيق و تفحص، تحقيقات عميق شان را آغاز مي کنند. بعد از چند ماه، نتيجه تحقيقات "عميق" ِ هيئت منتخب قوه قضائيه در سه جمله به مردم ارائه مي شود و نه تنها اسمي از شکنجه و شکنجه گران نمي آيد بلکه چهار نفر از وب لاگ نويسان مقصر قلمداد مي شوند. جنابعالي در واکنش به اين گزارش چه مي کنيد؟

5- رئيس جمهور – که انشاءالله جنابعالي خواهيد بود – وظيفه دارد که بر حسن اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشد. شما در انتخابات مجلس هشتم مي بينيد که نهادي به نام شوراي نگهبان و رئيس به قول آقاي محتشمي "پير و خرفت" اش، ابتدا چند نفر را به عنوان نماينده ي داراي صلاحيت، خودش راسا انتخاب مي کند بعد آن ها را به مردم معرفي مي کند تا از ميان آنها اشخاص مورد نظرشان را انتخاب کنند. اسم اين انتخابات را هم مي گذارند انتخابات آزاد و اسم اين نوع نظارت را هم مي گذارند نظارت استصوابي (که قرار است در آينده با دائمي شدن کنترل شوراي نگهبان به نظارت استصلاحي تغيير نام دهد). واکنش حضرت عالي به عنوان مجري قانون اساسي چيست و در مقابل اين عمل مخالف نص قانون اساسي چه مي کنيد؟

6- خانم خبرنگاري به نام زيبا قاسمي براي تهيه عکس و خبر از ايران ِ "اصلاح" شده به تهران مي آيد و در مقابل زندان اوين دستگير و توسط مشتي آدم "اصلاح" نشده با مشت و لگد به داخل زندان هدايت مي شود. چند روز بعد جنازه ي آش و لاش سرکار خانم از بيمارستان بقيه الله الاعظم سر در مي آورد و خيلي سريع در نقطه اي از ايران دفن مي شود. همه مي دانند قاتل او کسي است به نام "بخشي" که اکنون پشت ميز رياست قسمتي از قوه ي قضائيه نشسته، با اين حال چند هيئت و دسته و گروه کارشناسي تعيين مي شود و بعد از ماه ها مطالعه و بررسي به اين نتيجه مي رسد که "ببخشيد، ما نمي دانيم خانم زيبا قاسمي چه جوري مرده است. نمي دانيم سر به شي سخت خورده يا شي سخت به سر. آن قسمت "خاص" از لباس هم که پاره و خوني شده معلوم نيست در اثر شي سخت بوده يا چيز ديگر. لباس هاي ايشان را هم دلمان نمي خواهد به کسي بدهيم تا وضع آن قسمت "خاص" مشخص شود". جنابعالي چه مي کنيد؟

7- حضرتعالي با عزت و احترام به سازمان ملل تشريف مي بريد و در باره گفت و گوي تمدن ها و حماقت کساني که معني گفتمان را نمي دانند داد سخن مي دهيد. از پوريتن ها تا آبراهام لينکلن را به شهادت مي گيريد که مردم آمريکا خوب مردماني هستند و با آنها مشکلي نداريد. آقاي جرج دبليو بوش – که منتخب همان مردمان خوب و نازنين است- از کوفي عنان خواهش مي کند ترتيبي دهد تا او بتواند به سخنراني شما گوش بدهد و از اول تا آخر سخنراني شما مي نشيند و دست زير چانه مي زند و به نشانه ي تائيد سر تکان مي دهد. خانم کانداليزا رايس هم در اتاق بغلي در مصاحبه با خبرنگاران مي گويد آمريکا غلط کرد در سال 1332 در امور داخلي ايران دخالت کرد. بعد از پايان جلسه، هشتاد نود نفر از پادشاهان و روساي جمهور کشورها گرد هم مي آيند تا بر اساس تز جنابعالي با هم عکس بگيرند. جنابعالي مي رويد در صف روسا مي ايستيد يا درست در همان لحظه "دستشوئي تان مي گيرد"؟

8- رهبر، طبق قانون، ارتش و سپاه و بسيج و پليس وقوه قضائيه و راديو تلويزيون و هر قدرت به درد بخور ديگري را در اختيار دارد. اگر پليس به کوي دانشگاه حمله کند و بچه ها را از پنجره به پايين پرت کند و جنابعالي و يا وزير کشورتان - آقاي تاج زاده- سوال کنيد که آقاي سردار نظري! چرا اين کار را کرديد، خواهيد شنيد "برو بابا حال نداري! ما از رهبر دستور مي گيريم". اگر راديو تلويزيون هر مزخرفي را که به فکرش رسيد در باره شما يا اهل فکر و قلم بگويد و شما اعتراض کنيد يا جوابي نخواهيد شنيد يا روابط عمومي صدا و سيما چنان جوابي از موضع بالا به شما خواهد داد که از طرح سوال تان پشيمان خواهيد شد. اصلا شما مي خواهيد به عنوان رئيس مردم، بدون اجازه ي کتبي رهبر، پيامي از طريق تلويزيون براي مردم تان بفرستيد و به اتفاق همراهان به جام جم تشريف مي بريد. آيا گمان مي کنيد بدون اجازه آقاي ضرغامي که ابتدا بايد با تلفن از رهبر کسب تکليف کند، دوربين را در اختيارتان بگذارند؟ درچنين حالتي شما چه چيز مملکت را مي خواهيد اداره کنيد؟

9- رهبر شب مي خوابد و صبح تصميم مي گيرد که شما از رياست جمهوري استعفا دهيد، يا از آن بدتر شما نمي توانيد کار را اداره کنيد و رهبر به شما اجازه استعفا نمي دهد. شما چه مي کنيد؟

10- جنابعالي رئيس کشوري هستيد که وقتي در رشت آن برف مي آيد ده ها نفر مي ميرند و هزاران نفر بي خانمان مي شوند. وقتي يک زلزله ي پنج ريشتري در جايي مي آيد تمام خانه هاي گلي آن بر سر مردم اش خراب مي شود. در سر پيچ هاي جاده هايش به جاي ماشين پليس، ماکت ماشين ِ پليس کار مي گذارند تا مردم بترسند و از هم سبقت نگيرند. مسافرانش با بويينگ 707 ي که در همه جاي دنيا از رده خارج شده سفر مي کنند و به جاي پايانه ي مهرآباد از رودخانه ي کن سر در مي آورند. زن و مرد و پير و جوانش براي باز کردن گرهي از گره هاي مالي شان کليه شان را مي فروشند. آن وقت در همين کشور، عده اي از سران، دو تا پاي شان را در يک نعلين کرده اند که ما فن آوري هسته اي مي خواهيم! درست مثل اين است که مردم ماداگاسکار بگويند ما مي خواهيم مسافر به کره ماه بفرستيم! شما در مقابل اين اصرار احمقانه که مي تواند ايران و جهان را به آتش بکشد چه مي کنيد؟

مي دانم اينها سوالاتي که است که نه کسي جرئت طرح آن ها را دارد و نه شما در فضاي کنوني اين همه خواست و توقع را براي پاسخگويي انتظار داريد. لابد انتظار شما اين است که خبرنگار از حضورتان در باره ي حقوق تقاعد و کم و زياد شدن فشار آب و ولتاژ برق و خودکفا شدن در توليد گندم سوال کند و وارد معقولات نشود. ولي يک بار پاسخ دادن به اين سوالات مي تواند تکليف شما را با مردم و تکليف مردم را با شما روشن کند. براي تان آرزوي سي ميليون راي دارم!

با احترام
ف.م.سخن

sokhan April 21, 2005 04:39 PM
نظرات

حرفه دله خیلیها ...
حضرت عباسیه زدی تو خال . اینجا که قمه (شهر قم )
ما داریم از خفقان می میریم . (.......) از طرف یک دوست

May 29, 2005 12:29 PM

معین هیچ کاری نمیتونه بکنه چون عملا هرکاری خلاف نظر آقا بخواهد انجام بدهد تو دهنی بدی خواهد خورد.
ولی خوب حسنش هم همین هست که هیچ کاری نمی تونه بکنه. چون اگر کس دیگری انتخاب بشه اونوقت با در دست داشتن دولت کارهایی می تونه بکنه، لوایحی می تونه به مجلس منتخب ملت ! بفرسته، و ... که همه مردم روزی صدبار از خدا بخوان کاش همون معین هیچکاره رئیس جمهور می شد.

May 26, 2005 09:25 PM

هیچ کدوم اینها به لحاط قانونی در حوزه اختیارات رییس جمهوری نیست و بیچاره معین اگر بخواهیم با چنین انتظاراتی او را به دفتر ریاست جمهوری بفرستیم .اما نیک آهنگ عزیز که این روزها تو مود تحریمی،فکر می کنی اگر تو انتخابات شرکت نکنی بعد یه رییس جمهوری هم انتخاب میشه و به فرض اونوقت تو این ده تا سوالو ازش پرسیدی و جون سالم هم به در بردی .فکر می کنی چه جوابی به این سوالات داده می شه؟

April 29, 2005 11:45 PM

آقای محترم مشکل شما این است که نمی دانید اصولا رئیس جمهور چه وظایفی دارد شما در خیال خودتن می خواهید رئیس جمهور انقلاب کند و کشور را از صدر تا ذیل عوض کند این خزعبلات هم که نوشته اید در همه جای دنیا کسی پاسخ نمی دهد مثلا کسی پاسخ داد که در ابوغریب چرال آن افتضاحات روی داده است یا اینکه موضوع به محاکمه صوری یک نظامی آمریکائی خاتمه یافت اگر این کار در ایران صورت بگیرد معنایش ماستمالی کردن است اما آمریکا و دمکراسی غربی معنایش رسیدگی و تنبیه مجرم است !!!!!!!!! شمایان تنها تقدیس گران قدرت هستید و سئوال آخرتان هم این را می رساند شما که این همه آزادی خواه هستید که می گوئید هیچ کس نباید مورد بررسی قرار بگیرد چرا موضوع اصرار ایران را بر داشتن فن آوری اتمی را تمسخر می کنید تنها به این دلیل که آمریکا می خواهد ما نداشته باشیم بروید به این بیاندیشید که در نیایی که آمریکا مشخص کند شما چه داشته باشدید یا نداشته باشید این خزعبلاتی که می نویسید هیچ کس را راضی نمی کگند

April 28, 2005 08:51 AM

با وجود این که من معین برای هیچیک از سوالات پاسخی ندارم . باز هم هر کس احساس می کند مجبور به رای دادن است بهتر است به این جانب رای دهد تا به دیگران

حسن شریفی April 28, 2005 04:07 AM

فکر کنم فقط جواب سوال اولتون رو از قبل داشته باشند:-)

zahra April 27, 2005 04:06 PM

ف.م.سخن عزیز:
به گمانم زیبا، تلخ ، نشاط آور، واقعی و منطقی ترین مطلب طنزسیاسی دهه اخیر را نوشته اید، شجاعت قلم شما ستودنیست، زهر واقعیت را با شکر طنزتان آمیختید و خواننده را با خنده گریاندید.
زنده باشید وبهاری

شاهین April 26, 2005 09:48 AM

شاید بعضی جوابها رو اینجا پیدا کنی :
http://openmind.persianblog.com
خدا رو شکر که همه مثل شما حافظه تاریخیشون اینقدر ضعیف نیست

April 25, 2005 10:43 PM

معین هستم وسلام دارم به شما عزیزان بنده خر کی باشم که بخوام استعفا بدم یا حرف رهبر راگوش ندم یاباجناح مقابل مقابله کنم خاتمی 21 میلیونی نتونست حالا من که معلوم نیست با چقدر رییس جمهور بشم تازه اگهتایید صلاحیت بشم من نوکر انقلاب ودوست صمیمی سعید امامیم تمام این حرفا هم بازی برای شر کت مدمه بابا

jhgfg April 25, 2005 03:10 PM

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد
بنده می خواستم نظر ایشان را نسبت به قوانین گوسفندی حاکم بر جامعه جویا شوم ..بع

soshia April 25, 2005 02:10 PM

سخن عزیز، کلی حال کردم! درود بر تو باد. لینک هم داده شد.

نیک آهنگ کوثر April 25, 2005 06:32 AM

فکر می‌کنم دنبالک سایت‌تان فعال نیست. البته شاید هم من وارد نیستم!

ایرانی April 24, 2005 03:19 PM

لازم به پرسیدن این سوالات نیست از همین الان مشخص است وقتی حامیان وی در زابل آقای دهمرده و در کرمان آقای صاقی باشد بقیه اش معلومه
این آقا حتی به اندازه خاتمی هم نمیتونه کاری بکنه
از اطرافیان و حامیان فرصت طلبش معلومه

محمد باقر April 24, 2005 07:58 AM

سلام
خوشحال و سپاسگزار خواهم شد كه مطلب مرا تحت عنوان راهكار عملي در انتخابات رياست جمهوري مطالعه كنيد
http://gooshzad.persianblog.com/1384_2_gooshzad_archive.html#3405299

گوشزد April 22, 2005 12:50 PM

آقای سخن سپاسگزارم.

نی لبک April 22, 2005 01:55 AM

دوست گرامی
جواب بسیاری از این حرف ها را آقای خاتمی معاون اول معین در مصاحبه اخیرشان داده است

بهرام دانش دوست April 22, 2005 01:38 AM

سلام.در مورد سوال 7 فکر میکنم ایشان عکس را بگیرد ولی بعد تکذیب کند(به تجربه ای که در سوال 2 مطرح شده مراجعه شود!)یک دروغ چیزی نیست در مقایسه با ندیدن اینهمه جنایت.

sirus April 22, 2005 12:57 AM

خيلی لوسی!

April 22, 2005 12:34 AM

(با تشکر از بزرگ کردن فونت)

بسیار نکات جالب و تامل برانگیزی را مطرح نمودید. بنده همه این سوالات را در یک سوال خلاصه میکنم:

جناب رئیس تدارکاتچی !

- در دو راهی "انتخاب بین حق مردم و ولایت فقیه" کدام را بر می گزینید ؟

با تشکر

آرمان April 22, 2005 12:24 AM

با سلام وعرض معذرت پیامگیر شما این پیغام منو نمی گیره.لطفا خودتون زحمتشو بکشید.

ممنونم نی لبک

صرف نظر از شرایط و چهارچوب ضد انتخاباتی کاندیداتوری نامزدها، اگر قراره که در مورد کاندیدایی قضاوت بشه بر اساس نگاه وی به گذشته و نقد گذشته و انتقاد از خود و پذیرش سهم خود و پوزش خواهی از محضر ملت ایران د ربخشهای اجرایی ،جزایی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، و هم چنین میزا ن مطابقت برنامه پیشنهادی وی با چهارچوب حقوق جهانی بشر اقتصاد آزاد و شیوه دموکراتیک اداره اجتماع این قضاوت ممکن است و متصور و معقول.اما در چهارچوب ضد انتخاباتی موجود و فرصت طلبی نامزدها در ماسک زدن بر چهره شان و شعارهای به ظاهر جدید اما اعتقاد باطنی به

April 21, 2005 11:34 PM

عالی بود کلی حال کردم.
ولی واقعا فکر می کنیم مردم میانه هم همین نظر را دارند؟هجوم تبلیغات یک طرفه سیما و نیز استفاده تام از ابزار باورهای سنتی مذهبی چیز دیگری را پیش روی مان می گذارد.

binesh April 21, 2005 10:50 PM

سخن جان با تشكر از اينكه به بنده (دكتر معين) موقعيتي داديد تا در مصاحبه اي بتوانم ديدگاههاي اجتماعي و اشتباهي خود را حضور يك يك دوستان برسانم.

بدون مقدمه ميرويم به جواب سوالها:

۱- اگر بنده با اسلحه گرم آن رشدي مفسدالفلعرض را در كوچه پس كوچه اي گير بياورم اسلحه را روي شقيقه اش گذاشته و ميگم: مرتيكه اگر تا يك ماه ديگر كتاب جديد توهين آميز ديگري در مورد اسلام ننويسي كارت تمام است. آخه ما ميتوانيم با كتابي ديگر از تو تا مدتها مردم هميشه در صحنه را سر كار بگذاريم.

۲- به رييس جمهور اسراييل سلام ميدم و ميگم زنده باد دشمن من. اگر اين دشمنان خارجي نبودند از كجا مي تونستيم لولو بياريم تا مردمو بترسونيم.

۳- اتفاقا تعطيلي روزنامه هاي ما به دست مرتضوي به نفع ماست، چون مردم فكر مي كنند كه ما هم از خودشان هستيم.

٤- بستگي داره اون وبلاگ نويسان چه كساني باشند. اگر كساني مثل جناب سخن باشند مي گم: نه فقط قلم پاشونو بلكه قلم تو دستشون را هم بشكنيد. ولي بگيد كه رييس جمهور خيلي تقلا كرد ولي صدايش بجايي نرسيد.

٥- در مورد انتخابات هم قراره اگه من رييس جمهور شدم پنجاه پنجاه بشه. يعني نصف نمايندگان از دوستان اصلاح طلب خواهند بود. مردم هم كه همه در خوابند.

٦- اگه خانم خبرنگاري در زندان آش و لاش بشه. خودم شخصا مي رم اونجا و باهشون دعوا مي كنم و بعد هم ازشون خواهش مي كنم ديگه از اين كارا نكنند. اگر هم مي كنند مثل اون سه تا خبرنگاري كه تو خونه شون مسموم شدن بشه تا مرگي مرموز باشد و مردم فكر كنند كه خودكشي بوده.

٧- بلا... از كجا فهميدي كه بعد از اين جلاسات جيشم مي گيره؟

٨- در مورد تلويزيون هم مسئله حله. چون اكبرشاه گفته اگه اونو جزو اصلاح طلبان كنيم مخارج يه تلويزيون شخصي را از باغهاي پسته مي ده و اونجا مي شه پاتوق ما اصلاح طلبان. و احتياجي هم به ضرغامي و دار و دستش نيست.

٩- استعفا مي دم، رهبر مي گه اجازه نداري، مثل گذشته بر مي گردم سر كارم و مي گم خيلي خواهش تمنا كردن، برگشتم.

۱٠- آخه اگه سر مردم با اين گرفتاري ها گرم نباشه كه سالها پيش پدر ما رو درآورده بودند.

اميدوارم كه مرا قابل دانسته و بعنوان رييس جمهور بعدي انتخاب كنيد.

در ضمن گول كروبي راهم نخوريد. چون اون قول داده: اگه رييس جمهور بشه به هر كسي ماهانه پنجاه هزار تومن بده. اين حرفها را آقا خميني هم ميزد.

رفسنجاني هم الكي ميگه: اگه بهش راي بدين پدر رهبر رو در مياره. اينا همش حرفه. فقط به من راي بدين.

سرور همگي: دكتر معين.

حميد April 21, 2005 10:16 PM

خیلی حال کردیم قربان، واقعاً آقای معین چه کار می خواهد بکند؟.. خاتمی با 20 میلیون رایش کاری نکرد .. چه برسد به این آقا!

محمد جواد طواف April 21, 2005 08:22 PM

البته شما خیلی بی رحمانه سوال های سختی مطرح کرده اید. جواب به این سوال ها به نظر من هر کدام 5 نمره دارد.
دوست عزیز شاید جا داشت ابتدا از سوالات نیم نمره ای شروع می کردید.
مثل، نظر شما در مورد قانون حجاب اجباری چیست؟

سینه چاک April 21, 2005 08:11 PM

درود دوست عزیز. به نوشته ی همیشه جالبت در خبرچین لینک دادم.شاد و پیروز باشی،امیر

امیر April 21, 2005 06:48 PM

سلام، اگر پاسخ داد ما را هم خبرکنید. راستی سخن جان یادم آمد وقتی با تو مصاحبه می کردم از ریزی خط یا همو مسنجر گله می کردی، منهم مشکل ریزخوانی دارم نه در وبلاگت که عالیست در این کامنتدونی مشکل دارم . گاهی هم کامنت ها را کپی می کنم می برم توی ورد و درشتش می کنم تا بتوانم بخوانم. نمی شود یک هوا این خط کامنتدونی را درشت ترش کنی؟

بیلی ومن April 21, 2005 05:12 PM