May 23, 2005

تشکر و سپاس

از تک تک دوستان عزيزي که با اعتراض ِسفيد خود، از زندانيان اهل قلم و همکاران خبرنگارشان حمايت کردند به نوبه ي خود تشکر مي کنم و اميدوارم اين حرکت جمعي باعث دلگرمي نويسندگان زجرکشيده ي دربند شود. اسامي دوستان ارجمندي که در اين حرکت اعتراضي شرکت داشتند در وب لاگ آقاي هوشنگ دوداني ثبت شده که در همينجا از ايشان به خاطر تمام زحمات سپاسگزاري مي کنم.

با احترام
ف.م.سخن

sokhan May 23, 2005 01:27 AM
نظرات

خودت هم زنده باشی آقای سخن نازنین. حرکت‌های دسته‌جمعی با کسانی که حتی ممکنه با ایدئولوژی‌شون هم مخالف باشی به نظر من خیلی زیباست (آلبته مشروط به این‌که خود حرکت رو قبول داشته‌ باشی سوای هر چیز دیگه).

بازم خسته نباشی آقای سخن.

هاله May 23, 2005 05:14 AM

http://mag.gooya.com/nabavi/archives/029323.php

حالا که شورای نگهبان یک پتک دیگه زده تو کله مان می فهمیم که دوم خرداد یعنی چی!
ابراهیم نبوی چه قشنگ این را یادآوری کرده. دلم می خواد حالا که کم کم یاد گرفته ایم همه با هم امروز و گنجی باشیم، تا فرصت باقی است یک خسته نباشید، یک دست مریزاد، یک ٬ بابا ایول، دسته جمعی به خاتمی تقدیم کنیم

Sar-be-Hava May 23, 2005 02:14 AM