June 21, 2005

اقبال هم اعدام شد

دوستان خسته نباشيد. نام تان در تاريخ مطبوعات ايران ماندگار خواهد شد.يقين داشته باشيد که ديکتاتور مجبور خواهد شد جواب اين اشک ها را بدهد. ترديد نکنيد.

عکس ها از تخته سياه

sokhan June 21, 2005 12:30 AM
نظرات

برادرآرمان عليه الرحمه: احترام آقاي سخن برهمه ما واجب است. بالام جان ايشان را در رديف مسعود ب.و ابراهيم ن گذاشتن منصفانه نيست. همانطور كه قبلا هم عرض كردم ايشان بشدت تحت تاثير تبليغات ملاها قرار گرفته اند.
دوست ارجمند آرش: بشدت با شما موافقم
برادر حميد: پس شما ميفرماييد كه رييس جمهور يه كاره اي هست و اينها همه تبليغات دروغين برادران و خواهران اپوزيسيون ( ادامه اله ظله) ميباشد. من احمق رو بگو كه فكرميكردم رييس جمهور فقط يك تدارك چي هست و رهبر همه كاره است.
بازهم اعلام ميكنم كه با آرش خان هم عقيده هستم. همه اينها بخاطر اينه كه هاشمي راي بالا بياره كه دادگاه ميكونوس رايش باطل بشه.
درخاتمه عرض ميكنم كه آخرش اين خاتمي خائن يك انتخابات درست و حسابي در تمام دوران رياست جمهوريش نتوانست برگذار كنه.

خاتمي خائن است
خاتمي خيلي بزرگ است ( مسعود ب.)
نتيجه: مسعود ب. خائن است.

آسيد قلي خان June 23, 2005 08:28 AM

http://news.gooya.com/president84/archives/028620.php

عاليجنابا!
بر دست آن سرور بزرگ بوسه مي زنم که به خاطر ما ملت بي نوا داروي تلخ نوشيد و در آستانه ي بازنشستگي، پا به عرصه ي پر هياهوي انتخابات نهاد. با اراذل و اوباشي چون *احمدي نژاد* هم رديف شدن، و با سرکوب گر بي رحمي چون قاليباف هم تراز گشتن، تو را زيبنده نبود ليک دلت بر ما فلک زدگان چنان سوخت که دوري نتوانستي.

بزرگا!
آمدنت را از سويداي دل تهنيت مي گويم و شادي ام را در هر کوي و برزن آشکار مي سازم. بيش از آمدن تو از دماغ سوختگي سردار ِ طياره ران خوشحالم. از مات شدگي شهردار بد سگال ِ کريه المنظر شادمانم. هرگز گمانم نبود که روزي تو را در مقابل اينان چونان آنجلينا جولي ِ زيبا و مه پيکر به نظاره بنشينم. هرگز گمانم نبود تبسم آسماني ات را در مقابل تلخند ِ شيطاني اين بد طينتان چونان لبخند ژوکوند ببينم.

قدر قدرتا!
کشتن تو صد بار ز کشتن قاليباف، به. استعمال ِ شياف پتاسيم به دست لطيف آدم با فرهنگ و با کلاسي چون سعيد جان اسلامي کجا و زجر کش شدن در زير تازيانه ي غول هاي نتراشيده و نخراشيده در دخمه هاي حفاظت اطلاعات قوه ي قضائيه کجا؟ برخورد با موجودي لطيف و خنده رو و طربناک چون فلاحيان کجا و تحمل لولوي ترسناکي به نام مرتضوي کجا؟ اگر بر تو خنديدم، سزايش را در همين دنيا ديدم. مرا ببخش و عفو بفرما!

سرورا!
اکنون که اين سطور را مي نويسم، مرا متهم خواهند کرد که از تو دلار و پوند گرفته ام. زمين مرغوب در کرمان و باغ پسته گرفته ام. مرا متهم خواهند کرد که به اتاق فکرت سر زده ام و فکرم را در آنجا ساخته و پرداخته ام. ياران، مرا شماتت خواهند کرد و دشمنان مرا دشنام خواهند داد. ولي چه باک! چشمانم در نيامدنت چنان اشک بار بود که پيش رو را نمي ديدم. اکنون چنان مستانه قهقهه مي زنم که مرد و زن مرا ديوانه مي پندارند! بگذار بپندارند!
آب زنيد راه را هين که نگار مي رسد
مژده دهيد باغ را بوي بهار (1) مي رسد

راه دهيد يار را، آن مه ده چهار را
کز رخ نور بخش او نور هزار (2) مي رسد

رونق باغ مي رسد، چشم و چراغ (3) مي رسد
غم به کناره مي رود ، مه به کنار مي رسد

باغ (4) سلام مي کند، سرو (5) قيام مي کند
سبزه پياده مي رود ، غنچه سوار مي رسد

اي "سخن" ِ چموش تو، به که شوي خموش تو
زان که ز گفت و گوي تو گرد و غبار مي رسد
ايدون مباد!

توبه توبه! العفو، العفو!
خاک پاي سردار سازندگي
ف.م.سخن گردن شکسته
شماره حساب اينجانب در بانک ملي ايران شعبه ي توپخانه: 98765432. متشکرم.

آرمان June 22, 2005 05:39 PM

اگر احمدي نژاد و دار و دسته اش در انتخابات برنده شدند كه حتما هم ميشوند، چون نظرسنجي ها آنرا نشان ميدهند، بايد ديگر ايران را فراموش كرد زيرا آنها عده اي آدمكش و جاني هستند و ايران را به باد فنا خواهند داد.

احمدي نژاد آدمكشي استكه در زندانها و اعدامها تير خلاص ميزد.

نفرات كابينه اش را بنگريد. يكي از يكي بدتر و جاني تر.

عباسي تروريست معروف مي خواهد وزير امور خارجه شود كه خودش هم علنا از فعاليت هاي تروريستي اش با افتخار سخن مي گويد.

پورازغدي جلاد اوين و شكنجه گر مخصوص كيانوري مي خواد وزير علوم بشه.

حسين الله كرم مي خواد وزير نيرو بشه. اگر كسي اين جانور را نمشناسد بگه معرفي اش كنيم.

و ديگر وزير وزراي كابينه احمدي نژاد نيز همه از همين قماش هستند.

مگر اينكه يك دست غيبي بداد مردم ايران برسه.

الان ديگر وقت تحريم نيست. بهتر است يك اشتباه ديگر كرده و به رفسنجاني راي بدهيم تا اينكه خريت كرده و بگذاريم عده اي جاني تازه نفس كه ادم را مثل آب خوردن مي كشن زمام امور را بدست بگيرند.

الان ديگه وقت زيادي براي بحث نيست و با يك اشتباه كوچك دودستي ايران را تقديم عده اي انسان شرور ميكنيم.

در خارج از ايران نشستن و تحريم كردن در موقعيت فعلي اشتباه است.

وقتي ما براي بعد از انتخابات برنامه اي نداريم، نبايد شعار تحريم بدهيم.

حميد June 22, 2005 04:19 PM

سخن عزيز با موج نرويد!
از خوانندگان هميشگي مطالبتان هستم و احترامي در دل براي شما قائل. زيرا مطمئن هستم كه دغدغه هاي شما، من و ديگر دوستان از سر دلسوزي است و دل نگراني براي سرزمين و مردمي كه دوستش داريم. نه گرايشهاي سياسي خاصي دارم و نه اصولا خود را آدمي سياسي ميدانم اما از انتخابات پيش رو احساس بدي دارم. راستش را بخواهيد از راي دادن به هاشمي يك جور احساس "غلط كردم" گفتن را دارم. البته اين فقط احساس من است و قصد توهين به هيچ فرد و گروهي را ندارم.
آقاي سخن، من اعتقاد دارم هدف اصلي براي رياست جمهوري، خود آقاي رفسنجاني است. حكومت بسيار عاقل تر از آن است كه رياست جمهوري را بدست آدمي مثل احمدي نژاد بدهد. من باور دارم چه مردم راي بدهند و چه راي ندهند رئيس جمهور خود ايشان است. آيا با خود فكر كرده ايد كه چرا از ميان اين همه كانديدا، كريه ترين چهره رقيب ايشان شده. آنچنان وحشتي از اين رقيب به راه انداخته اند كه كم مانده مردم با خواهش و تمنا آقاي هاشمي را روي صندلي رياست جمهوري بنشانند و متاسفانه روشنفكران ما هم به اين موج دامن ميزنند.
آقاي سخن به فرض محال فكر كنيد احمدي نژاد رئيس جمهور شد. به من بگوئيد غير از جلو آمدن روسري ها و بلندتر شدن مانتوها چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مطبوعات آزاد ما بسته خواهد شد؟ چهره هاي شاخص سياسي ما به زندان خواهند افتاد؟ از فعاليت احزاب جلوگيري خواهد شد؟ آزادي بيان از دست خواهد رفت؟ دوستان عزيز اين اتفاقات كه همه در دوران دمكراتيك ترين دولت ما افتاده است. حتي وزارت كشور دولت هشت ساله اصلاحات، نتوانست در برابر تقلب انتخابات اخير كوچكترين واكنشي نشان دهد و همچنان نيز به سكوتش ادامه ميدهد. آقاي سخن آيا از خود پرسيده ايد چرا؟ خوب فكر ميكنيد مثلا دولت آقاي احمدي نژاد چه فرقي با اين دولت كه نميتواند حافظ منافع مردم باشد، دارد؟ اين ديگر روشن است كه قدرت در جاي ديگر است حالا دولت دست هركسي كه ميخواهد باشد. سخن عزيز از احمدي نژاد نترسيد. مطمئن باشيد اصلا امكان برگشت به فضاي سالهاي دهه شصت وجود ندارد. ماموريت آقاي احمدي نژاد فقط ايجاد رعب و بالا بردن آراي آقاي هاشمي است. آقاي رفسنجاني عين نظام است و به اين راي بالاي بيست ميليون براي بازيابي آبروي از دست رفته و همچنين نشان دادن آن به دنيا نياز دارد. لطفا نه شما و نه ديگر روشنفكران، در اين كار به ايشان كمك نكنيد. آقاي رفسنجاني الان خوشحال ترين مرد روي زمين است. فكر ميكنيد جز براي صحنه سازي چرا بايد استعفا دهد و جالبتر اينكه رهبر هم با استعفاي ايشان مخالفت كند. مطمئن باشيد اگر نظر واقعا روي احمدي نژاد بود، با توجه به حتمي بودن پيروزي هاشمي، رهبر در قبول استعفاي ايشان درنگ نميكرد.
من فكر ميكنم راي ندادن هنوز بهترين راه است. نه براي اينكه ثابت شود حكومت مشروعيت ندارد. اين را ديگر همه ميدانند. فقط براي اينكه وارد نقشي كه برايمان در نظر گرفته اند نشده باشيم.
سخن عزيز دوران سردار سازندگي را كه ديديم بگذاريد دوران اين سردار ديوانگي و بيچارگي را هم ببينيم گرچه معتقدم كه امكان روي كار آمدن اين سردار وجود ندارد.
موفق باشيد: آرش

آرش June 22, 2005 02:54 PM

احمدي نژاد را بهتر بشناسيم. لينک مصاحبه خبرگزاري فارس را با احمدي نژاد مشاهده کنيد.

من June 22, 2005 08:59 AM

Dear Mr. F. M. Sokhan: I am very happy to see you joining in to the orgy of whores such as Mr. Behnood, Mr. Nabavi and Khanoom Morteza Neghahi. Shame on all of you, also I was not expecting more than that. I never ever trust almost any of humorists, not too many of poets any writers. Fuck each other good while your pimp is looking over.

Sahand June 22, 2005 08:37 AM


يا فريب بخور يا كتك

از همان ابتدا که رفسنجانی فعالیتهای برون مرزی اش را شروع کرده بود قول صد در صد داده بود که پیروز شود. و اکنون با همکاری همکارانش در اکتبر سورپرایز ،خرداد سورپرایز را تدارک دید. اختلا ف بین او و رهبر یک بازی بود. جلسه او و رهبر و خاتمی و کروبی دیروز نشان می دهد آنها در شرایط امروزبین الملل مغز خر نخورده اند که کارها را بدست یک بسیجی از مغز تهی که مدعی تشکیل حکومت جهانی است بدهند. آنها با بمب و ارعاب شروع کردند و عده ای را به صندوقها کشاندندو سپس اراء را دست کاری کردند و حالا در حال ایجاد هراس وسیع اجتماعی هستند تا یک" هاشمی 20 میلیونی" بسازند تا داد گاه می کونوس را در برابر 20 میلیون رای ایرانی ها بگذارند. می گویید نه! دیوانه بازی های این احمدی نژاد را نگاه کنید که شروع به حرف زدن از حکومت جهانی حزب الله و جدا کردن دانشجویان زن و مرد کرده. آیا او و رهبرش نمی دانند این حرفها باعث انزجار بیشتر مردم از آنها می شود و بوی دست و پنجه نرم کردن را با آمریکا می دهد. پس ملت به هراسید که اگر این شعبان بی مخ بسیجی بیاید دمار از روزگارتان درمی آید. ساده لوحان اصلاح طلب هم که تا به حال مردم را از عالیجناب سرخ پوش می هراساندند اکنون نام اورا در نمازهایشان صدامی زنند. ولی خودمانیم عجیت نمایشی اینها راه انداخته اند شیطان را درس میدهند.
سوال من از آنان که ادعای تشکیل ائتلاف ملی برای رای دادن به رفسنجانی می کنند تا مصلحت مابانه جلوی نظامیان را بگیرند.این است :
اگر شما می توانید چنین جو و ائتلافی را درست کنید پس از چه می هراسید که آنرا برای پر کردن خیابانها در اعتراض به اصل نظام یا حد اقل در اعتراض به چرایی بالا آمدن نظامی ها در اثر تقلب درست نمی کنید. چرا فراخوان نمی دهید که چون مردم لبنان مردم ایران نیز به بطور مدنی و صلح آمیز بپاخیزند. ؟
http://kavirzi.blogspot.com/

June 22, 2005 07:27 AM

baba ende ahle ghalami bekhodaa! baa in shaahkaaret too gooyaa hameh saf gereftan be rafsanjaani rai bedan. mosharekat ham gofthe to ro mikoneh rahbare hezb. baba bikhiaal! agar metaanati ham tooye neveshtehaa va tanzet bood daareh be hajv va ebtezaal mireseh. hich pooli arzeshesh ro nadaareh ke ghalamet ro behesh befrooshi. in comment ro ham paak kon, mohem nist, vali ey zarreh baa khodet fekr kon. Chera? be che bahaaei?

mehrdad June 22, 2005 12:12 AM

جناب سخن,

ننگ با رنگ پاک نمیشود. با سانسور حقایق, خود را بی آبرو میکنید. مطلب من در چند جای دیگر هم از جمله حسن آقا و ... انتشار یافت. آنروز که به شما گفتیم دستمال یزدی برای شاهرودی پهن نکنید فکر نمیکردیم که آن دستمال در حقیقت برای رفسنجانی بود !

آرمان June 21, 2005 11:27 PM

بیدار هر که گشت در ایران شود به دار
بیدار گشتن بی دارم آرزوست
27 سال است که جواب آخر را داده اند ولی هنوز در گوشمان فرو نرفته. تا مرکوبیم ، راکب سوار است.

گاو مقدس June 21, 2005 04:48 PM

کابینه احمدی نژاد
لیست اسامی کاندیداهای کابینه دکتر احمدی نژاد:
لیست نهایی تاکنون به قرار زیر است:

وزیر خارجه: دکتر عباسی ابیانه
وزیر کشور: فرهاد نظری
وزیر امور اقتصادی و دارایی: دکتر احمد توکلی یا (ولی الله سیف)
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: حاج کلهر
سخنگوی دولت: حسین شریعتمداری
وزیر آموزش و پرورش: حسین مظفر
وزیر دفاع: شمخانی
وزیر علوم: رحیم پور ازغدی
رئیس سازمان تربیت بدنی: امیر قلعه نوعی
وزیر نیرو: دكتر حسين الله كرم
معاونت امور زنان: نیره اخوان
وزیر صنایع: دکتر ذبیحی
وزارت نفت: مهندس یحیوی
وزیر بازرگانی: الیاس نادران
وزیر تعاون: غفوری فرد
وزیر مسکن: غلامحسین امیری

آينده روشني در انتظار همه ماست. هر كي اين آقايان را نمي شناسد از سخن بپرسد كه اينا كيستند.
منكه وقتي اسم حسين الله كرم و حسین شریعتمداری را مي شنوم دلم ميخواد از بتركه.

حميد June 21, 2005 11:47 AM

رئيس ستاد مرکزي حمايت مردمي از سردار کبير ايران گفت: شأن هاشمي بالاتر از آن است که در نفي رقيب مردم به او رأي دهند.
به گزارش مهر، محمدمهدي امامي ناصري، با قطعي دانستن پيروزي آقاي هاشمي در مرحله دوم انتخابات گفت: رأي هاشمي توده‌اي و رأي احمدي‌نژاد قشري است. لذا به شرط درک پيام 27 خرداد (که نفي اطرافيان هاشمي بود) پيروزي ايشان در مرحله دوم قطعي است چرا که مردم ايشان را بدون اطرافيانش مي‌خواهند.

reza June 21, 2005 07:11 AM

صدای پای فاشیسمی در کار نیست چرا که پای فاشیسم سالهاست که روی گردنمان سنگینی میکند. درد هر روزه اش نوعی عادت بوجود آورده که مردمان خیال میکنند که دردی درکار نیست. بگذار احمدی نژاد رای بیاورد. آب از آب تکان نخواهد خورد. گیس بلند پسران، دامن کوتاه و تنگ مانتوی دختران و آرایشها به توصیه یا زیر سبیلی در کردن هاشمی و خاتمی بوجود نیامده بلکه فقط مقاومت مردم اینها را عاصی کرد که کوتاه آمدند. پس تفاوتی نمیکند که کی بیاید. فاشیسم اینجاست. باید فاشیسم را برداشت

محسن June 21, 2005 05:22 AM

حالا هنوز مانده. بگذار احمدی جان بیاید. این اولش است. بازار بورس را هم گفته قمارخانه است وباید تعطیل شود!!!!!! بچه های اقبال! متاسفم.

Giliran June 21, 2005 01:19 AM