July 02, 2005

راز انتخاب احمدي نژاد

تمام راز انتخاب احمدي نژاد در همين يک عبارت خلاصه شده بود:

شهردار موفق تهران اظهار داشت: بالاخره حرکت آغاز شده، آن تپه اي که بايد بگيريم خيابان پاستور است. انشاءالله خواهيم گرفت. بزرگاني بشارتش را داده اند که حرفشان رد خور ندارد. يک معجزه ي جديدي در راه است...

sokhan July 2, 2005 01:46 PM
نظرات

منظوراین آقای ا.ن. که گفته هدف ما تسخیر تپه خیابان پاستور بود چیست؟ خیابان پاستور که تپه نیست. تخت و صاف است.
در خیابان پاستور فقط ساختمان ریاست جمهوری قرار ندارد بلکه علاوه بر آن مراکزی همچون بیت رهبری- شورای نگهبان- تشخیص مصلحت- شورای امنیت ملی- مجلس و بالاخره موسسه پاستور قرار دارند.
همه این مراکز از قبل در دست آنهابوده بجز موسسه پاستور که وظیفه اش مقابله با ویروس ها و میکروبهایی مثل ا.ن. و انصار حزب الله است.
این میکروبها میخواستند و میخواهند با رای مردم خودشان را پاستوریزه کنند. وجود این میکروبها ایجاد اسهال اجتماعی میکند. تنها راه پرهیز از خطراین ویروسها شستن دست با آب و صابون پس از هربار دستشویی است .
اگر همه ما نظافت را رعایت کنیم و دست به کثافات نزنیم- این میکروبها خود بخود از بین خواهند رفت.

ملا حسنی July 2, 2005 05:32 PM