July 13, 2005

ای وای بر ما!


عکس از سايت ايرانيان

sokhan July 13, 2005 09:11 PM
نظرات

You are wrong .Ganji is part of new play

Sahoom July 16, 2005 02:48 PM

آقای سخن فقط يک سوال دارم اين عکسها را آقای مرتضو ی گرفته يا خود آقای خامنه ای؟

امير کيا July 16, 2005 12:55 PM

سلام!
اينها براي برقرار ماندن حاضرند به هر رذالتي تن در دهند. مردن گنجي كه عروسيشان است.
مشكلشان هم نه مشروعيت است نه حضور مردم در صحنه. اينها بي حياتر از آنند كه به اين دلايل ميدان را خالي كنند.
وقتي رهبر در روز روشن جلوي 60 ميليون ايراني سر دانشجويان را با حرفهاي صدتايك غاز شيره ميمالد و كار خودش را ميكند و دست آخر فقط دانشجويانند كه دچار زندان و آسيبهاي جبران ناپذير شده‌اند و حتي يك تن از متعرضين به مجازات نميرسند ديگر امثال گنجي بايد حساب كار خود را بكنند.
در اين لحظات اين خاتمي است كه با سكوت رهبرگونه‌اش دارد به مردم علنا خيانت ميكند.
او ميتواند درخواست آزادي گنجي را از رهبر بكند، او ميتواند حتي تحصن كند مقابل اوين. اما ظاهرا او جاهطلبتر از اينهاست.
او براي شهوت بيان ايده‌هايش و براي حرافي از ديوار مردم بالا رفت و بس.
حالا اين آخرين فرصت جبران مافات است

سينا هدا July 15, 2005 05:23 PM

چی شده؟؟؟چه خبره؟؟؟این اصلاح طلبها خدا وکیلی هفت خط روزگارند ها !!؟؟؟
این گنجی چند ساله زندانه اما حالا که بد جوری باخیدن و دولت را از دست دادن
رفتن سراغ گنجی از بوش هم کمک خواستن . ای با با بر پدر سیاست سگ سیاه ....نه

July 15, 2005 03:35 PM

سخن عزيز همواره تلاش شما را براي حمايت از اكبر گنجي و ساير آزادگان دربند و همجنين سعي شما در سوق دادن توجه وبلاگها و همچنين مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر، به سوي آنان ستوده ام. مقاله اي در نشريه اينترنتي روز بتاريخ دوشنبه بيستم تيرماه خواندم تحت عنوان "ده روزي كه ما را تكان داد" به قلم آقاي ابراهيم نبوي كه قسمتي از آن را به بزرگمرد آزاده، اكبر گنجي اختصاص داده بودند ولي ايكاش كه اين كار را نكرده بودند. مواردي در رابطه با مقاله ايشان به ذهنم رسيد كه مايل به طرح آنها بودم. البته نميدانم كه وبلاگ شما جاي مناسبي براي طرح آن ميباشد يا نه و يا اينكه اصولا اجازه اين كار را در اينجا دارم يا نه. به هر حال اگر اشتباه كرده ام ميتوانيد آن را حذف كنيد و از جانب من هم هيچگونه گله اي متوجه شما نخواهد بود.
آقاي نبوي طوري نوشته اند كه معلوم نيست انتقادشان نسبت به مردمي است كه دوست دارند قهرمان داشته باشند و يا به اكبر گنجي است كه گويا از نظر آقاي نبوي دوست دارد قهرمان باشد. ايشان طوري نوشته اند كه گويا مردم و يا گنجي دوست دارند يك قهرمان بسازند و برايش هورا بكشند و مدال به گردنش بياويزند. نه آقاي نبوي، گنجي براي اين در زندان نيست و اينهمه رنج نميكشد كه بگويد قهرمان است و يا انتظار قهرمان خواندن خود از جانب مردم را داشته باشد. نوشته ايد با اين قهرماني چه ميخواهد يا ميتواند بكند. خوب به نظر شما با آن چكار و از آن چه استفاده اي بايد بكند؟ شما فكر ميكنيد گنجي درد و رنج ميكشد كه بعد از آزادي با آن كاري كند. به نظر شما چه كاري ميشود كرد كه معادل اينهمه رنج كشيدنش و اين عمر از دست رفته اش باشد. نوشته ايد كه در تشييع جنازه اش ده هزار نفر هم شركت نخواهند كرد. خوب يعني به نظر شما اگر يك ميليون نفر شركت ميكردند كار ايشان درست بود ولي حالا چون شركت نميكنند ايشان بايد نظراتش را پس بگيرد. نه آقاي نبوي، گنجي نه بخاطر قهرماني، نه بخاطر كاري كردن با آن قهرماني و نه بخاطر تشييع جنازه ميليوني است كه در زندان است. او بخاطر ايمان و احترام به عقايد و نظراتش در زندان است. او به خاطر دفاع از انديشه اش در زندان است. آيا به نظر شما اين چيز عجيبي است؟ چطور است با توجه به نظريه انتخاب بين بد و بدتر كه ظاهرا شما هم پيرو آن هستيد بد را انتخاب كرده و باانكار عقايدش خود را آزاد و شما را هم از شر هرچه قهرمان و قهرماني خلاص كند. راستي آقاي نبوي چرا از دوستان اصلاح طلبتان نميخواهيد همانطور كه قبل از انتخابات با وساطتشان چند روزي باعث آزادي اكبر شدند الان هم كه بمراتب در وضعيت خطرناكتري است تلاشي بكنند. نكند آن موقع به گمان حمايت گنجي از كانديداي مورد نظر چنين محبتي كرده بودند؟ البته اميدوارم كه اينگونه نبوده باشد چرا كه در غيراينصورت مانند دوست عزيزمان آقاي سخن بايد بگوييم "اي واي بر ما".
آقاي نبوي با قهرمان و قهرمان بازي خواندن اين ماجرا از ارزشهاي والاي انساني گنجي و انسانهايي مانند او نكاهيد. گنجي در زندان است چون فرياد در گلو مانده يك ملت است. او بخاطر عشق و باورهاي ناب انساني اش در زندان است. او بخاطر احساس مسئوليتش در زندان است. پس گرفتن حرفهايش او را زودتر ميكشد. شايد درك اين عشق و عظمت براي من و شما مشكل باشد ولي ما حق نداريم با قهرمان بازي خواندن آن اين كمال انسانگرايي و فداكاري را حقير كنيم. آقاي نبوي شما قهرمان و قهرماني را به باد انتقاد نگرفته ايد. شما ايستادگي و خم نشدن را به باد انتقاد گرفته ايد. شما احترام به انديشه را به انتقاد گرفته ايد. اگر قرار بود همه بزرگان و انديشمندان با اعمال فشار منكر عقايد و انديشه هايشان شوند كه ديگر معلوم نبود كار امروز دنيا به كجا بايد ميكشيد. كسي انتظار ندارد همه انسانها اينگونه باشند و كمااينكه هم نيستند. ولي خوب حق هم نداريم با بيهوده خواندن مقاومتشان ضعيف بودن خودمان و اكثريت انسانهاي اين كره خاكي را بپوشانيم. البته ظرفيتها و تحمل پرداخت هزينه ها در انسانها متفاوت است و اين هم امري كاملا طبيعي ست و كسي هم حق ندارد انسانها را بابت آن سرزنش كند. من مطمئن هستم پشت نوشته هاي شما هم عقايدي وجود دارد و از سر تفريح نمي نويسيد و مطمئن هستم شما هم هزينه هايي براي حفظ عقايدتان پرداخته ايد. ميخواهم از شما بپرسم آقاي نبوي چرا؟ چرا اين هزينه ها را پرداخته ايد؟ هر جوابي كه به آن داديد در مقياسي بزرگتر براي اكبر گنجي و انسانهايي نظير او متصور شويد. دوست عزيز من، گنجي قهرمان نيست، گنجي عاشق است.
دوستدار شما: آرش

آرش July 15, 2005 02:40 PM

حزب اينترنتی اسلامی ضد قرائت فاشيستی از دين ديگر چه صيغه مبالغه ای هست؟ مثل اين ميمونه که بخواهيم حزب اينترنتی هيتلری ضد قرائت فاشيستی از نازيسم تشکيل دهيم و از نئونازيستها هم دعوت به عمل بياوريم!!!
بابا خيلی مسخره ای.

faranak July 15, 2005 01:11 AM

خامنه ای: "خوب, بخوره تا نمیره !"

وقتی که تحلیل بعضی از این ستون پنجم دمکراسی خواهان را میبینید متوجه میشوید که محتوی اصلی آنها همین گفته ولی وقیح است.

آرمان July 14, 2005 11:15 PM


می‌گم کسی ميدونه اين عکسها چطور از زندان بيرون اومده؟!

روک‌گو July 14, 2005 09:29 PM

حزب اتحاد اینترنتی اسلامی ضد قرائت فاشیسم دینی
یکی از دوستان پیشنهاد داده است که یک حزب اینترنتی تشکیل بدهیم!
پیشنهاد دادند روحانیت و شخصیتهای اینترنت نیز شرکت کنند!
نظر شما چیست

hosseein khodadad July 14, 2005 04:05 PM

راستی شما به چه کسی رای دادید؟
به عامل اصلی حبس گنجی؟

Fari July 14, 2005 05:01 AM

حکایت میکنند روزی غضنفر را مامور دفن چند مرده کردند. در حین دفن مردگان, غضنفر متوجه شد که یکی از مردگان زنده است و دارد از او درخواست میکند که: "من زنده هستم مرا دفن نکن !" غضنفر که بر طبق معلومات و سطح فهمش این جمع را مرده میدانست با بیل شروع کرد به زدن بر سر آن بدبخت ! و بعدش هم با غرور گفت: " تو مردی ! بدنت گرمست حالیت نیست !!"

حالا حکایت داستان این نگون بخت گنجی است که از درون زندان به هزار بدبختی فریاد زد که: "ای خلق الله ! اگر دلتان برای من میسوزد به کسی که مرا به زندان فرستاد رای ندهید" اما عده ای مانند (...) نقش غضنفر را بازی کردند و فرمودند: "گنجی فقط نوک دماغش را میبیند !" که در حقیقت همان "تو مردی بدنت گرم است حالیت نیست" است. این گروه (.....) به زندانیان و قربانیان دیکتاتوری امر میکنند که "ما صلاح شما را بهتر از خودتان میدانیم ! ما میدانیم که چه کسی برای شما خوب است !" توجیهش را هم "خطر فاشیسم و قدرت گیری گروه فشار" نامیدند ! انگار که قبل از انتصابات, گروه فشار صاحب قدرت نبود و فاشیسم و استبداد خامنه هم برقرار نبود ! در حقیقت شما رای به یکی از بانیان اصلی فاشیسم و مافیای قدرت دادید. همان که در دورانش سعید امامی ها خلق شدند. به همان عالیجناب خاکستری پوش که گنجی به جرم افشای محارمش الان در زندان است.

فکر کنم اگر شماها قرار است برای آزادی گنجی فعالیت کنید باید بروید جلوی زندانش و فریاد بکشید:

"گنجی دوستت داریم ولی به هاشمی رای میدهیم !"

آن یکی (.....)دقیقاً درخواست دادستانی و بازجوی گنجی را در مقاله اش (اما با شاخ و برگ دمکراسی خواهی !) آورده: "گنجی را زنده میخواهیم ! مگر انقلاب کردیم چه شد ؟! مصدق قیام کرد که چه شد ؟! 28 تیر عده ای فداکاری کردند که چه شد ؟! آخرش هم دیکتاتوری شد ! کی قدر تو رو میداند ؟! چیزی که زیاد داریم قهرمان است !! برای قهرمان مرده ارزش قائل نیستیم ! چه برسد برای زنده اش !! بیخود برای این مردم قدرنشناس خودت را قربانی نکن ! فایده این مخالفات چیست ؟ آنهایی که با اعتراض علنی باعث آزادی زرافشان شدند احمق بودند ! آیا ارزشش را داشت ؟! تو که الان توی زندانی تقصیر خودت است !!! بخاطر زبان سُرخت است !! اگه مثل من و خاتمی محافظه کار بودی و حقایق را افشا نمیکردی و هوای دیکتاتوری هم داشتی الان مثل من توی خونه ات زیر کولر بودی ! چرا توبه نامه را امضا نمیکنی ای ساده ؟!"

من احتمال میدم همان طور که مصاحبه ایشان در حمایت از هاشمی از تلویزیون پخش شد این "ترجمه درخواست مرتضوی" هم عینا در کیهان چاپ شود و بعداً هم علنا با هم کار کنند ! آنقدر که این ستون پنجم برای رژیم مفید است که گروه فشار نیست.

آخر شرافت و حیا هم خوب چیزهایی هستند. بجای آنکه حداقل مثل جناب سخن از بی غیرتی خودمان بنالد و بگوید "ای وای بر ما", با بی شرمی تقصیر را گردن خود بدبخت گنجی میاندازد و میگوید "خیلی ساده ای برات متاسفم !!"

بیخود نیست که عده ای مانند مصدق و امیرکبیر محبوب دلها میشوند و اسمشان را ابدی میسازند و عده ای مثل ملیجک ناصر الدین شاه مورد نفرت ابدی.

من شخصاً از گنجی توقع هیچگونه فداکاری در راه آزادی و دمکراسی برای ایرانیان از جمله خودم را ندارم ولی کسی که در این راه شریف قدم برداشت را باید ستود و حمایت کرد نه آنکه او را مورد تحقیر قرار داد و به خواستش بی توجه بود. اگر همه افراد مثل من و شما "عادی" و فقط در پی زندگی شخصی خود باشند و ما قهرمان و پیشرو نداشته باشیم صد هزار سال دیگر هم در همین نقطه درجا خواهیم زد.

افرادی مثل گنجی تاریخ را رقم میزنند و سرنوشت ملتها را تغییر میدهند نه شما که از آزادی و دمکراسی فقط اسمشان را میدانید.

آرمان July 14, 2005 04:30 AM

تقديم به کليه نويسندگان، وبلاگ نويسان، روشنفکران، نخبگان، اهل نظر، فضلا و تمامی کسانی که به طريقی بر گردن ملت ايران حق دارند و در ايام مبارک انتخابات رياست جمهوری با رای و جانبداری خود از يکی از قاتلان اصلی گنجی عالميان را شرمنده خود کردند.
چرا وای بر شما؟! وای بر ما.

faranak July 14, 2005 01:39 AM

واقعا كه واي برما.
هزينه ميشود و كم كم به خواب ميرود براي مردمي كه در خوابند.

سينا هدا July 13, 2005 11:04 PM