September 12, 2005

آفرين بر همت رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوسراني

آق بهمن گزارش مي دهد:

نقطه روشن یعنی این که راننده‌های شرکت واحد تصمیم بگیرند که سنديکا بزنند و اگر مدیریت شرکت واحد جلویشان را گرفت و بهشان گفت اخلال‌گر بی‌خیال نشوند و حتی اگر ۱۷ نفرشان را اخراج کردند باز هم کم نیاورند و بروند به قوه قضائیه شکایت کنند.
بعدش هم اگر احساس کردند حقوق صنفی‌شان ضايع شده، بيانيه بدهند و يک روز با چراغ‌های روشن در شهر تردد کنند.
این اتفاق مهمی است که ما نمی‌بینیمش و بهش کمک نمی‌کنیم.

خبر کامل را در ايسنا بخوانيد.

sokhan September 12, 2005 10:05 PM
نظرات