January 27, 2006

عکس های حسين درخشان از اسرائيل

وب لاگ رسانه ای است سوای ساير رسانه ها. بسيار انعطاف پذير و با مرزهای نامحدود. اين عکس ها و گزارش درخشان از اسرائيل اين تفاوت را به خوبي نشان مي دهد. منتظر بقيه ی گزارش های وب لاگي او هستيم.

sokhan January 27, 2006 10:09 PM
نظرات

ظاهراً حسین درخشان سرش به سنگ خورده و کمی آدم شده. حالا فهمیده که راست هوایش از چپ بهتره !

یک سخن هم داشتم با شما آقای سخن !
ببینیند برادر ! کار خوب خوبه و کار بد بده ! آزاد اندیشان هر کاری را بدون تعصب (یعنی بدون در نظر گرفتن دین آباد و اجدادی !) مورد نقد قرار میدهند ولی مثل شما افراط و تفریط نمیکنند. مثلاً حالا که این نو اندیش دینی کم کم داره تکامل فکری پیدا میکنه ما هم او را در حد خودش ستایش میکنیم. مثل شما داد نمیزنیم که "اوه !! پدرخوانده ! مصدق کبیر ! کاشف اسرائیل ! و ....(چند کیلو هندونه !)" چرا که اگر اینکار را کنیم نامبرده ممکن است بی ظرفیت باشد و امر برش مشتبه شود و در یک حالت احساساتی به خودش بمب ببند و به مقر حماس بکوبد ! یعنی همان کاری که دفعه قبل با هندوانه های تقدیمی شما بر سر بلاگستان آورد !

من اگر جای شما بودم از حضور خوانندگان خودتان بابت بادکنک هوا کردن قبلیتان عذر خواهی میکردم.

نکته ای دیگر در این سفر تاریخی وجود دارد و آن اینست که ایشان در سفرنامه اشان گفتند "اینکار در در ادامه گفتگوی تمدن های خاتمی است !!!!!"

اینجاست که باز زدی تو جاده خاکی ! گفتگوی تمدن ها را هر عاقلی تحسین میکند ولی انتساب دادن آن به خاتمی خیلی مسخره است هر چند که خاتمی شعارش را داد. ایشان ظاهراً یادش رفته که خاتمی با کمال بیشرمی دست دادنش با رئیس جمهور ایرانی الااصل اسرائیل را تکذیب کرد و گفت موجودیت اسرائیل را قبول ندارد.

در ضمن هیچکدام از مدعیان اصلاح طلبی که ایشان زمانی بوق تبلیغاتیشان بود, موجودیت اسرائیل را قبول ندارد.

سوال اصلی اینجاست که چطور ممکن است که کسی موجودیت اسرائیل را قبول نداشته باشد و دم از گفتگوی تمدن ها بزند !

پس میتوان نتیجه گرفت که گفتگوی تمدن های مدل خاتمی به درد عمه خود ایشان میخورد. ولی گفتگوی تمدن های واقعی که آقای درخشان اقدام به آن کرده با هیچکدام از موازین گروه های سیاسی مجاز داخل ایران همخوانی ندارد.

به این جور عمل میگویند: "یک بام و دو هوا"

***

جناب آرمان
من هر چه گشتم در اين دو خط که نوشته ام، چيزی از گفت و گوی تمدن ها و اصلاح طلبي و غيره نديدم. نوشتم وب لاگ رسانه ای است انعطاف پذير و نامحدود و کار درخشان هم نشانه ای است از اين انعطاف و نبودن محدوديت. در جای خود از کارهای آقای درخشان تعريف هم خواهيم کرد، و شما به اندازه ی کافي موضوع برای بيان نظريات تان خواهيد داشت. موفق باشيد. سخن

آرمان January 28, 2006 12:49 AM