February 03, 2006

در حمايت از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني

در حمايت از کارگران محنت کشيده ی شرکت واحد اتوبوسراني چه مي توانيم بکنيم؟ از وب لاگ نويسان جز نصب اين لوگو چه کار ديگری بر مي آيد؟ در جايي که هر صدايي را در گلو خفه مي کنند و هر اعلام حمايتي را به سازمان های جاسوسي ربط مي دهند، جز نوشتن اين چند خط چه کار ديگری از ما ساخته است؟ آيا اصولا اين نوشتن ها در مقايسه با فرياد حق طلبانه ی کارگراني که گروه گروه کتک خوردند و به زندان افتادند و زن و فرزند شان را در معرض تهاجم ماموران بي رحم سرکوبگر قرار دادند ارزشي دارد؟ گذاشتن اين نشانه برای يادآوری اين است که چقدر پراکنده و بي اثر عمل مي کنيم.

sokhan February 3, 2006 04:07 AM
نظرات

آقای ف م سخن,

یادم میاد یک زمانی به من درس "احترام به عقاید مسلمانان" میدادید ! یادش بخیر ! یادتان می آید همان زمان گفتم که نمیتوان هم افشا کرد و هم احترام خرافات را نگاه داشت.

آرمان February 3, 2006 10:44 PM

يک شب مردی از خواب بيدار می شه، می بينه دزد اومده. به دزدها حمله می کنه که اونا رو از خونه بيرون کنه. دزدها صاحبخانه را يکدست کتک مفصل می زنند و تمام وسايل خانه را هم ميبرند.
دفعه ديگه که دزدا ميان، صاحبخانه از ترس خودشو بخواب ميزنه تا کتک نخوره. دزدها تو خونه چيز بدرد بخوری پيدا نمی کنند، بدين جهت زن و بچه مرد را با خود برده و به عنوان برده می فروشند.
بار سوم که دزدها مي آيند هیچ چی پيدا نمی کنند و ميرن سروقت صاحبخانه اي كه خودش را بخواب زده است و می بينند که او انگشتر طلايی نفيسی دارد. با چاقو انگشت مرد را ميبرند تا انگشتر را در بياورند.
هنگام بريدن انگشت، صاحبخانه از شدت درد و با چشمانی بسته دهانش را باز می کند تا فرياد بکشد که ناگهان دزدان دندانهای طلای او را ميبينند و بدين جهت گردن صاحبخانه را هم از تنش جدا می کنند و با خود ميبرند.
حالا جريان ما مردم ايران هم مثل اون مردي است كه خودش را بخواب زده و وقتي كارگران كتك ميخورند و زنداني ميشن همه خودشونو بخواب ميزنند.

حميد1 February 3, 2006 04:48 PM

human rights watch, amnesty international, vezarate khareje amrika, hezbe socialist faranse, reza pahlavi, vezarate khareje sued va... hamegi elame hemayat kardan

Winston February 3, 2006 10:50 AM