August 05, 2006

تا پدر و مادر اکبر بدانند که او تنها نيست

با اين وب لاگ کاری بيش از اين نمی توان کرد. راديو تلويزيون نمی گويد. روزنامه نمی نويسد. بر سر خاکش می روی، در ورودی شهر بازداشتت می کنند. حرف نمی توانی بزنی که اگر بزنی آن ديگری را می برند شکنجه می کنند. ديگر چه می توان کرد جز اين تغيير نام برای هفته ای، که فقط با آن می توان گفت ما هستيم. ما هستيم حتی اگر صدای ما را نشنويد و خاموش مان ببينيد.sokhan August 5, 2006 04:03 PM
نظرات

سلام، این شعار را در صفحه اول نوشتم تا یک هفته...

بیلی و من August 5, 2006 06:48 PM

به این مطلب شما در بلاگ نیوز لینک داده شد.

***
moteshakkeram. sokhan

Blog News August 5, 2006 04:31 PM