August 16, 2006

من و وب‌لاگ‌هايي که مي‌خوانم (2)

چند وقتي ست که فکر مي کنم بايد هر آن چه را که نيمه کاره باقي مانده، زودتر تمام کنم والا ديگر فرصتي دست نخواهد داد! سايه ي ترسناک سانسور و فيلترينگ روز به روز گسترده تر مي شود و هيچ کاري هم از دست نويسندگان و اهل انديشه بر نمي آيد. ديگر به جايي رسيده ايم که نشريه اي مانند "شرق" هم توسط حکومت تحمل نمي شود؛ نشريه اي که تا به امروز سعي کرده کم‌ترين اصطکاک را با حکومت داشته باشد و بر طول عمر و بقاي خويش بيفزايد. در اثر فشارها و بي خاصيت شدن مطالب منتشره، روز به روز از عدد خوانندگان روزنامه ها کم مي شود و به عدد برگشتي روزنامه ها افزوده مي گردد (به عکسي که از يک دکه ي روزنامه فروشي گرفته ام نگاه کنيد).

در اين ميان وب سايت ها و وب لاگ ها هستند که حرف مردم را به گوش اهالي معدود وب مي رسانند اما آن ها هم اندک اندک به تيغ فيلتر گرفتار مي آيند. سايت و وب لاگي هم که گرفتار فيلتر مي شود، به نوعي مي ميرد: خوانندگان‌ش کم مي شود؛ مراجعان‌ش از مراجعه به آن مي هراسند. حتي صاحب سايت و وب لاگ مي ترسد از کسي اسم ببرد، مبادا او را گرفتار کند. اصلا تجربه ي جالبي نيست؛ جالب نيست که مثلا خود من نمي توانم وب لاگ خودم را ببينم؛ جالب نيست که براي ارسال يک مطلب به هزار ترفند متوسل شوم.

از اين بدتر وضع کتاب و نشر است. سال 1367 ِ کتاب هاي "مسئله دار" است. فرمان آمده که کار را يک سره کنند: آزادْکردني ها را آزاد کنند و کشتني ها را بکشند و براي هميشه از شرشان خلاص شوند. حتي کتاب هايي که قبلا "از بند رسته بودند" را دوباره به دادگاه تفتيش ِ محتوا احضار کرده اند و مميزان ناشناس، پشت درهاي بسته، به محاکمه ي چند دقيقه اي آن ها مشغول اند: آيا محتواي اين کتاب با اسلام منافات دارد؟ آيا محتواي اين کتاب با جمهوري اسلامي و ولايت فقيه سازش دارد؟ آيا محتواي اين کتاب مي تواند خطري براي حکومت ايجاد کند؟ آري سال 1367 ِ عرصه ي کتاب و مطبوعات است. دادگاه هاي وزارت ارشاد بي رحمانه مشغول صدور حکم اند. خفقان سياسي مثل سرطان به جان جامعه ي فرهنگي ايران افتاده و ذره ذره او را از درون مي خورَد.

از اين مقدمه ي مفصل که بگذريم، جا دارد که تا وب لاگ هاي بيش تري تعطيل نشده اند، از آن ها سخن بگوييم. اين نوشته، در اصل ادامه ي مطلبي ست که بخش اول آن را مي توانيد در اينجا بخوانيد. امروز بيشتر از وب لاگ هاي خبري و گروهي سخن گفته ام. وب لاگ هاي ديگري هم هستند که در قسمت هاي بعد به آن ها اشاره خواهم کرد. تاکيد مي کنم که اسامي وب لاگ ها هيچ ترتيب خاصي ندارد، و من فهرست بلاگ رولينگ ِ يکي دو وب لاگ را پيش رو گذاشته ام و نام وب لاگ هايي را که مي خوانم به دنبال هم ثبت کرده ام:

-هفتان
شهر ِ کتاب ِ نياوران. همه چيز طبقه بندي شده و مرتب؛ بسيار پاکيزه و با وسواس. از هر چيزي که مربوط به فرهنگ و زبان و ادب است، در قفسه هاي آن مي توان پيدا کرد. نظم بيش از حد و در نتيجه خشکي و عبوسي: مثل صدور قبض، پرداخت قبض، برگرداندن قبض، دريافت کتاب؛ خيلي تشريفاتي و ماشيني. فاقد شادابي يک کتابفروشي ِ شلوغ پلوغ ِ رو به روي دانشگاه.

-بلاگ نيوز
خبرگزاري وبلاگ شهر. آخرين اخبار و گزارش هاي برگزيده ي وب لاگ شهر. ايرنا، ايسنا، ايلنا، بلاگ نيوز. قالب نامتناسب با محتوا. لوگوي لاتين آزاردهنده. زحمت ِ بسيار ِ گردانندگان و ويراستاران در سکوت و گاه بي اعتنايي وب لاگ نويسان. نواده ي خلف مرحوم "خبرچين". سيماي اميدوار ِ اسد و ياران.

-دودردو
تلکس ِ خبري ِ وبلاگ شهر. تلفيق فن آوري و مهارت تکنيکي با محتواي فارسي توليد شده در وب لاگ شهر. گنجينه ي گران بها براي محققان در زمينه وب لاگ نويسي فارسي.

-صبحانه
گام اول. ابتکار و نوآوري. از هر دري سخني توام با سانسور سفت و سخت و بي پرده. قالب کسل کننده با حروفي که گاه مي شکنند و ديده نمي شوند. ميزي چيده شده از خبرهاي متنوع براي کساني که تازه کامپيوتر را روشن کرده اند و به اينترنت وصل شده اند و صبح مجازي شان را آغاز کرده اند.

-بلاگ چين
شروع تميز ِ کاري پراهميت. "شرق" ِ وبلاگ شهر. بلاگ چيني براي تعطيل نشدن و ماندن، به قيمت منتشر نکردن خيلي از مطالب. مي تواند تکميل کننده ي ديگر خبرگزاري هاي وب لاگ شهر شود.

-روزگار ما
روزگار روزنامه نگار مسئول ايراني . روزگار روزنامه نگار زجرکشيده ي ايراني. روزگار اهل فرهنگ اين کهنه ديار...

-آشپزباشي
آشپزباشي جنتلمن ايراني با لهجه ي غليظ فرانسوي: اوقو، پقي، انترنت... پختن غذاي خوشمزه، با خبرهاي تلخ و بدمزه.

-حجةالاسلام والمسلمين ملا حسني دامت برکاته!
آخوند شاد و خندان وبلاگ شهر. پيچيدن دردها و غم هاي يک ملت در زرورق طنز. گاه تند و بي پروا، گاه عميق و عالمانه. مجموعه ي تضادهاي يک آخوند انقلابي.

-دفتر بي مخاطب
دفتري "با" مخاطب. چشم بند اوين. مسئوليت و شجاعت کم ياب در يک اصلاح طلب نزديک به مسئولان سابق حکومت. شجاعت سخن گفتن از بچه هاي دربند با هر فکر و عقيده اي که دارند. از بندرسته اي که در بندماندگان را فراموش نمي کند.

-ميداف
کاپيتان نازنين وبلاگ شهر. مردي دنياديده (به معناي واقعي کلمه) با خاطراتي بسيار ارزشمند. ترکيب ِ دقيق ِ نظم و انضباط آلماني با روحيه ي گرم ِ مردم جنوب ايران. گفتن حقيقت در مورد عقب ماندگي ملل شرق، حتي به قيمت بد فهميده شدن و نژادپرست ناميده شدن. يک گيلاس جين با يخ در باغچه اي مصفا، زير درختان سبز! نوش جان کاپيتان!

-کسوف
نه کسوف و خسوف که قرص کامل ماه و خورشيد. نور فلاشي که آرش بر زواياي تاريک صحنه ها مي افکند و آن ها را براي هميشه بر صفحات وب ثبت مي کند. نمونه ي عالي ي عکاسي خبري ايراني. ثبت لحظات تکرارنشدني کارتيه برسوني با کادربندي دقيق؛ برجسته کردن سوژه در ترکيب نامحسوس و ماهرانه ي اجزاي تصوير. دفاع جانانه و قاطعانه و بي چون و چرا از حق مولف. نمونه ي يک خبرنگار و انسان مسئول که حقيقت را به دوستي و شغل و مزايا نمي فروشد. تصويرگر شادي واقعي و کم ياب در يک خانواده ي ايراني (خانواده ي اسانلو).

-هنوز
روزنامه ي وب لاگ شهر، با روزنامه نگاران حرفه اي. وب لاگ گروهي چند روزنامه نگار "غير"معمولي. هنوز به بازده صد در صد نرسيده و "پيش شماره" منتشر مي کند. کم کاري برخي را برخي ديگر با پرکاري جبران مي کنند. حرکت آهسته، آن قدر آهسته که گاه به توقف مي ماند. محيطي مناسب براي آشنا کردن جوانان به کار روزنامه نگاري حرفه اي اگر نويسندگان کمي بر تلاش شان بيفزايند. محيط ِ کاري کم رنگ و مونوتُن براي افکاري رنگارنگ و زنده.

-زن نوشت
پرستوي وبلاگ شهر. بازتاب افکار دختران تحصيل کرده و شهري ايراني؛ دختراني که مسئوليت سياسي و اجتماعي، دائما در ذهن و وجودشان مي خلد و مانع از زندگي عادي شان، مانند ساير دختران مي شود. گردش در خيابان هاي شهر با ماتيز. تلفيق ِ شادي، اشک، عصبانيت، خشم، اميد و نااميدي. کوتاه و پاکيزه نويسي. در يک محيط آزاد، مي تواند پرحاصل تر و پربارتر قلم بزند. پيچيدن مطالب تلخ و مسئله دار ديگران، در عناوين کوتاه و معماگون، و ظاهرا خنثي ي پيوندهاي ستون سمت راست.

-پويا
خانه ي پويا، خانه ي تاريخ. خانه ي پيوند گذشته با حال. خانه ي مطالب عميق که روي آن فکر شده. خانه ي نوشته هايي که براي نوشتن ش وقت گذاشته شده. خانه اي براي دمي توقف کردن، به آهنگي گوش دادن، مطلبي خواندن و دقايقي انديشيدن.

ادامه دارد...

sokhan August 16, 2006 02:46 PM
نظرات

با سپاس از سخن عزیز،‌در بلاگچین لینک شد.

***

Mamnoun az shomaa. Sokhan

بلاگچین August 20, 2006 09:41 PM

سلام...از يه طرف سانسور و فيلتر و تهديد و از اون طرف هم حداد عادل مي گه خطري متوجه روزنامه هاي منتقد نيست!
قسم كي رو باور كنيم؟

بهروز شجاعي August 18, 2006 12:40 AM

سخن جان اما دروغ و تعادف و چاپلوسی داره از سرتاپای این نوشته و بویژه این نوشته ات می باره و چطور نمی فهمی که همه خواننده ها اینقدر فهم و شعور دارن که فرق بین علاقه مندیهای واقعی و نون قرض دادنها و جا تو دل بقیه باز کردنها و لب کلام چاپلوسیها رو ببینند. از تو بعیده دست به این کارهای ناشیانه و غیر حرفه ای زدن.

راستش اسمم رو نخواستم بذارم و می دونم که این اسم ننوشتنها چقدر پیام رو بی اعتبار می کنه اما شرمنده اخلاقت

یک دوست August 17, 2006 04:45 PM

سخن گرامی سلام، فقط خواستم از توجه شما تشکر کنم.
ضمنا پیشنهادی هم در ایمیل برایت فرستادم که حتما تا حالا دیده‌ای.
اسد گرامی که از نگذاشتن لینک بلاگ‌نیوز در گویا می‌گوید، من تا حالا به این فکر نکرده بودم و حالا هم تعجب می‌کنم که چرا نباید باشد. چون بقیه مانند هفتان و صبحانه و دو در دو یعنی وبلاگ‌های جمعی هستند.

شاد باشی
پویا

***

Pouyaa jaan. mamnounam. pishnahaadat raa didam. man ghablan in weblog raa dar blogspot dorost karde boudam va pish az inke injaa biyaayam, dar aanjaa mineveshtam. Shaayad mataaleb raa aanjaa ham begozaaram. ghorbaanat. sokhan

پویا August 17, 2006 01:36 PM

یک از ضعف‌های بزرگ وبلاگستان فارسی این است که قدرت همراهی با پدیده‌های جدیدش پایین است. همین حالا از دور می‌بینم که بچه‌های بلاگچین چه زجری می‌کشند تا دیده بشوند و دل پر اسد هم که اینجا سر ریز کرد!... باور کنیم که بلاگ‌نیوز، هفتان ‌و بلاگچین، که برپایه‌ی ارتباط متقابل با مخاطب بنا شده‌اند در صورت بی‌اعتنایی‌ی ما نابود می‌شوند... در هر صورت چه اعتنا بکنند و چه نکنند بلاگ‌نیوز خودش را اثبات خواهد کرد چون پدیده‌ی اصیلی است و بسیار هم دموکرات‌منش خیلی عجیب است ولی می‌خواهم بگویم یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی وبلاگستان، روحیه‌ی دموکراتیک است. کدام یک از ما جز برای به سخره کشیدن حرف وبلاگ‌نویسان نزدیک به حکو.مت را نقل می‌کنیم؟ پاسخ میدهم: بلاگ‌‌نیوز!
در هر صورت مخلص

ا.ا August 17, 2006 11:19 AM

http://rooz.wordpress.com/

پدرام August 17, 2006 09:20 AM

سخن عزیز

اگر بدلیل فیلترینگ سفت و سخت در بروز کردن وبلاگت مشکلی داشتی ما در خدمت هستیم . کافی است مطالبت را بهمراه اطلاعات مربوطه ایمیل کنی تا در اسرع وقت انجام شود. در حال حاضر اینکار را برای یکی از دوستان داخل ایران انجام میدهم.

البته الحمدلله دوستان داخل از پس فیلترینگ برمیایند و شاید نیازی به این حرفها نباشد ولی بهرحال من اگر کاری از دستم برآید دریغ نخواهم کرد. موفق باشید

***

Mollaa jaan, mamnounam az shomaa. Dar sourate zarourat, hatman mozaahemetaan mishavam. Shaad baashi. Sokhan

ملا حسنی August 17, 2006 08:38 AM

سخن عزیز ممنون که چندین بار است از بلاگ نیوز یادی می کنی. قصد داشتم زمان افتتاح بلاگ نیوز توضیحاتی در مورد روند شکل گیری بلاگ نیوز بدهم که تمام مدارک آن موجود است. فکر راه اندازی بلاگ نیوز قبل از هفتان، دودردو، بلاگ چین و خبرچین بود. نزدیک به ششماه بین سعید و من ایمیل رد و بدل می شد یا تلفن می زدیم و در مورد جزییات و هدف بلاگ نیوز بحث می کردیم. اصولا من آدم عجولی نیستم، اگر قرار شود کاری انجام دهم می خواهم ماندنی باشدهمانطور که انجمن موسیقی ایرانی را در دانمارک بنیان گذاشتم با شش سال کار مدام که امروز یکی از امکان دارترین انجمن های فرهنگی اروپاست. توجه داشته باشید که بلاگ نیوز هنوز دوران آزمایشی خود را می گذارند و رسما اعلام موجودیت نکرده است و همین حرکت لاک پشت واری باعث شد که چیزهای فراوانی آموختیم و روزی که زسما بلاگ نیوز افتتاح شود همه این دلسوزی های شما و انتقادات بجا را منظور خواهیم داشت. و اما در مورد سکوت بلاگرها که هرکدامشان روزانه ده ها بار روی بلاگ نیوز کلیک می کنند که این را می شود در فهرست سی مراجعه آخر دید بگویم جز کم لطفی و ضعف فرهنگی ایرانی که عادت به حمایت معنوی از کسانی که نیرو و انرژی شان را صرف چنین کارهای می کنند، نمی دانم. سخن عزیز بلاگ نیوز یک لینکده هشت زبانه است که بزودی زبان عربی و هلندی آن هم فعال می شود با این وجود سایت گویا که کاهی به بی ارزش ترین سایت های حکومتی لینک می دهد تا امروز از دادن لینک و معرفی بلاگ نیوز خودداری کرده است اگر چه من برای آقای فرشاد بیان هم نوشته بودم. می بینید این سکوت تنها شامل وبلاگ ها نیست. ما بکار خودمان ادامه می دهیم و همین که کسانی مثل شما گه گاهی یادی از بچه های بلاگ نیوز می کنند کافی است.

***

Assad jaan. Be nobeye khod, baraaye shomaa va hamkaaraane Blognews, aarezouye movaffaghiyate rouz-afzoun daaram. Omidvaaram bakhsh haaye mokhtalef, baa zabaan haaye mokhtalef, betavaanand baa sa'y o kousheshe shomaa, davaam o estemraar yaaband. Shaad o sarboland baashi. Sokhan

بیلی و من August 16, 2006 05:30 PM