January 17, 2007

بيلي‌ومن به جمع زندانيان مجازي پيوست!

در عالم مجاز، چيزهايي هست مشابه عالم واقع. فيلترينگ را هم مي‌توانيم به زندان مجازي‌ي حکومت اسلامي تشبيه کنيم که در آن، وب‌سايت‌ها و وب‌لاگ‌ها را حبس مي‌کنند. وب‌لاگ‌هاي سياسي حکم زندانيان سياسي را دارند و وب‌لاگ‌هاي پورنو و غيره حکم زندانيان عادي. زندانيان سياسي آدم‌هاي خطرناکي هستند که مي‌خواهند مردم را آگاه کنند؛ حکومت هم طبيعتا رو در روي آن‌ها مي‌ايستد.

گاه حکومت، آدم‌هايي را مي‌گيرد و به زندان مي‌اندازد که خودشان فکر مي‌کنند سياسي نيستند، اما حکومت متاسفانه چنين برداشتي ندارد. مثلا همين زنداني سياسي تازه وارد، "بيلي‌ومن". بيلي که سگ است و حاضرم شرط ببندم زندان‌بان حتي اسم‌ش را نمي‌تواند درست تلفظ کند! آقاي "من" هم که اهل موسيقي و هنر است و اصلا به نظر نمي‌رسد بخواهد مردم را به شورش و قيام مسلحانه دعوت کند. اسم‌ واقعي‌اش را هم از اول گفته و عکس‌اش را هم سَرْ دَر ِ وب‌لاگش چسبانده. پس ايشان را ديگر چرا دست‌بند زده و به زندان انداخته‌اند؟ جواب فقط در همان يک کلمه‌اي که قبلا گفتم خلاصه مي‌شود: آگاهي دادن به مردم. "بيلي‌ومن" يکي از وب‌لاگ‌هاي خوب و خواندني‌ست. مراجعه‌کننده به آن با نويسنده‌اي -ببخشيد! بيلي را فراموش کردم؛ نويسندگاني- صميمي رو به روست که با زباني صريح، افکارشان را قلمي مي‌کنند و اين براي حکومت خطرناک است.

زندانيان مجازي بايد بدانند وسط دعوا حلوا تقسيم نمي‌کنند و هر کسي درگير است مي‌خواهد از خودش دفاع کند. حکومت ما هم که فکر مي‌کند وب‌لاگ‌نويسان ِ سياسي با او دعوا دارند و مي‌خواهند او را بزنند (و شايد زياد هم اشتباه نمي‌کند)! پس "سپر" اينترنتي را جلويش مي‌گيرد و مثلا از خود دفاع مي‌کند. اين "سپر"، البته مثل آب‌کش سوراخ سوراخ و مثل جگر زليخا پاره پاره است و خاصيت تدافعي‌ي چنداني ندارد ولي هر چه که هست، به حکومت دل‌گرمي مي‌دهد که چيزي به عنوان مانع، روبه‌روي خودش گرفته و شايد اثرات ضربه را کم کند.
سخن کوتاه؛ در مقابل زنداني تازه‌وارد برمي‌خيزيم و ورودش را خوش‌آمد مي‌گوييم! اسد جان! به جمع زندانيان سياسي‌ي مجازي خوش آمدي!

sokhan January 17, 2007 01:50 PM
نظرات

متاسفانه با خبر شدیم که در زندان به بیلی توسط تعدادی اوباش سایت پورنو دار (ZOO SEX)تجاوز شده و آقای "من" که شاهد این ماجرای وحشتناک و غیر حیوانی بوده، نیز روانی گردیده است. بیائیم با هم بر ضد این عمل ضد حیوانی موضع بگیریم و کار آن اوباش را محکوم کنیم!

او نه منم February 17, 2007 08:23 PM

وبلاگ را معرفی نموده اید اما لینک نداده اید لطفا" در دادن لینک کمی دست و دل باز باشید. درصمن من مطالب شما را از طریق سایت گویا مرتبا" میخوانم، و از اینکه اجازه میدهید با افکارتان در قالب طنز آشنا شویم، سپاسگزارم

قاسم February 10, 2007 08:07 PM

سلام
شما نثر زیبایی دارید.ادبیات شما واقعا گیراست.
در مورد بی اثری این به اصطلاح اصلاحطلبان امروز(همان موسسان وزارت اطلاعات-صعود کنندگان نوک دیوار سفارت امریکا - و شکنجه گران امیر انتظامهای دیروز )باز هم لطفا بنویسید.
من شخصا به اعضای[...] بیشتر اعتماد و اعتقاد دارم تا اصلاحطلبها....
موفق باشید .

علی January 17, 2007 10:00 PM

سخن عزیزم سلام و ممنونم.

بیلی و من January 17, 2007 07:00 PM