July 30, 2007

کشکول خبری هفته (۲)، از تولد مقام معظم رهبری تا کوله پشتی فرزاد حسنی

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan July 30, 2007 07:26 AM
نظرات

تا مردم با هم دوست نشوند حکومتها هر کاری دلشان بخواهد میکنند و مردم هم جز خانه نشینی و نق زدن کاری از دستشان بر نمی آید. نق زدن در خانه سوهان جان است و ضعف بر ضعف افزودن. نتیجه آن فلاکت و از صندوق بیرون آمدن هر آنکه مقتدران میخواهند.

حال برای دوست شدن با دیگران باید با آنها ارتباط برقرار کرد. شیوه مدرن ارتباط بین مردم رساناهای آزاد است.

اما وقتی که آزادی رساناها نیست چگونه باید به همنوعان خود بگوییم که چه می اندیشیم و یا از اندیشه آنها خبر دار شویم تا از این طریق ارتباط بر قرار بشود و بدانیم که درد ما درد شماست.

یکی از ارزانترین و موثر ترین راهها در زمان انقلاب فریاد الله اکبر بر پشت بامها در شب بود. با فریاد الله و اکبر هم با همسایگان ارتباط بر قرار میکردیم هم همدردی خود را اعلام میکردیم و هم در سکوت شب صدای خود را به کران دیکتاتور میرساندیم. این روش موفق هم بود تا جایی که مستبد اعلام کرد که صدای انقلاب را شنیده.

چرا نباید از روشهای به اثبات رسیده دوباره استفاده کرد؟

حمید August 4, 2007 11:45 PM