November 01, 2008

کشکول خبری هفته (۶۳) از چند کلمه با مسيح علی نژاد تا زنان ايرانی از فرح پهلوی بياموزند

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan November 1, 2008 09:46 AM
نظرات

با درود
کفیر تا جایی که بنده اطلاع دارم در زبان عبری به معنی شیر کوچک یا بچه شیر است ..

شورش November 16, 2008 04:16 AM

ف.م. سخن عزیز، کفیر نوعی ماست است که در اصل ریشه در فرهنگ غذایی ترکان آسیای میانه دارد و در ‏شوروی سابق و روسیه امروز و همه‌ی جمهوری‌های آن سامان به‌جای ماست ما مصرف می‌شود. در مدتی که ‏آن‌جا زندگی می‌کردم ماست به‌ندرت گیرم می‌آمد، اما کفیر همیشه و در همه‌ی بقالی‌ها موجود بود. باکتری آن ‏با باکتری ماست تفاوت دارد و خواصی دیگر دارد. به روسی به آن کیفیر می‌گویند و غلط نکنم از "کیفیر" ترکی ‏به‌معنای "خراب، ترشیده" باید ریشه گرفته‌باشد.‏

شیوا November 1, 2008 09:47 PM