June 07, 2009

کشکول خبری هفته (۸۲) از زندگی همین دو روزِ انتخابات نیست تا چگونه پرویز ثابتی مردم ایران را با جهان مدرن آشنا کرد

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan June 7, 2009 06:01 PM
نظرات

خبرگزاری انتخاب:
خبرنگار سایت لحظه نیوز گزارش داد: اتاق فکر احمدی نژاد از او خواسته در برنامه ی مناظره ی امشب، از حربه ی "گریه" استفاده کند.

بنابراین گزارش، نزدیکان و مشاوران احمدی نژاد از او خواسته اند در مناظره با دکتر محسن رضایی، از استراتژی "گریستن" و بازی با احساسات مردم، استفاده نماید.

خبرنگار لحظه می افزاید: ستاد احمدی نژاد در این مدت از حربه های غیراخلاقی و مظلوم نمایی، استفاده کرده اذعان دارد که چنین استراتژی هایی بهترین نقش در افزایش آرای احمدی نژاد خواهد داشت

-- June 8, 2009 08:50 PM