January 23, 2010

صد سال بعد در باره خودنویس چه خواهند گفت؟

این مطلب در خودنویس منتشر شده است.

sokhan January 23, 2010 04:12 AM
نظرات

ف. م. سخن عزیز
براستی زیبا و خواندنی بود. چه خوش نوشتید که انتقاد اساس پیشرفت بشری ست. آنچه که جنبش سبز را از دیگر مبارزات آزادی خواهانه متمایز میسازد، شاید همین روحیه نقاد و نقدپذیر آن باشد. به گمانم جویبارهای زلالی که آقای موسوی در بیانیه خود از آنها نام برده اند، همین نقدهائی است که شما و دیگران در خصوص بیانیه هفدم ایشان نوشته اید. همین نقدها هستند که رودخانه خروشان جنبش را پالایش میکنند. وگرنه به خصم مستبدمان که امیدی نیست. براستی در کدامین دوره از تاریخ مان اینگونه رهبران خود را به چالش کشیده ایم و بر خطاهای هر چند جزئی شان چشم نبستیم و عملکردشان را به نقد کشیدیم؟ شاید قدری خوش باور باشم سخن عزیز ... اما ایمان دارم به پایان فصل سرد.
پاینده باشید.
نغمۀ ناجور

***

نغمه ی عزیز. ممنون ام از نظرتان. شاد و موفق باشید. سخن

نغمۀ ناجور January 24, 2010 03:09 PM