April 19, 2010

من غلط کردم!

این مطلب در خودنویس منتشر شده است.

من امروز به این نتیجه رسیدم که غلط کردم! خیلی هم غلط کردم! به خاطر غلط‌هایی که کردم خیلی از خوانندگان‌ام عذر می‌خواهم. آدم است و غلط می‌کند دیگر. شما لطفا عفو کنید. از اول شروع می‌کنم و فهرست غلط کردن‌هایم را به ترتیب می‌نویسم:

گفتم حکومت اسلامی می‌توانست با عوامل حکومت شاه، انسانی‌تر برخورد کند و محاکمه و مجازات آن‌ها بر اساسِ قوانینِ مبتنی بر حقوق بشر صورت گیرد، غلط کردم.

گفتم حکومت اسلامی جنایات بسیار زیادی کرد و بچه‌های بی‌گناه بسیار زیادی را کشت، غلط کردم.

گفتم حکومت اسلامی در زندان‌هایش هواداران گروه‌های سیاسی را به شکلی غیرانسانی شکنجه کرد، غلط کردم.

گفتم حکومت اسلامی بر ادامه‌ی جنگی بی‌حاصل پای افشرد و موجب کشته شدن عده‌ی زیادی از جوانان کشورمان شد، غلط کردم.

گفتم حکومت اسلامی با اجساد اعدام‌شدگان و خانواده‌ی آن‌ها به شکلی غیرانسانی رفتار کرد، غلط کردم.

گفتم دکتر "ایکس" و دکتر "ایگرگ" –که امروز خیلی هم برای‌شان احترام قائل‌ام- در انقلاب فرهنگی و اخراج استادان و دانشجویان، مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشتند، غلط کردم.

گفتم اعدام‌ها و شکنجه‌ها در زمان نخست‌وزیریِ آقای مهندس "زِد" صورت گرفت، غلط کردم.

گفتم خاوران در زمان آقای مهندس "زِد" خاوران شد، غلط کردم.

گفتم ری شهری جنایت‌کار به حکم آقای مهندس "زِد" وزیر اطلاعات شد، غلط کردم.

گفتم سازمان "میم.الف.الف" که امروز سبز و دمکرات‌منش شده است، در گذشته قهوه‌ای و دیکتاتورمنش بود، غلط کردم.

گفتم...

فهرست غلط کردن‌هایم خیلی زیاد است و در چهارچوب خودنویس نمی‌گنجد. باید یک کتاب در باره‌ی غلط کردن‌هایم بنویسم.

راستی ممکن است سوال کنید چطور شد یک‌شبه خواب‌نما شدی و شروع به غلط‌ کردن کردی؟ نکند تو را گرفته‌اند و دارند شکنجه‌ات می‌کنند؟ یا فیلمی چیزی ازت گرفته‌اند گفته‌اند در سطح جامعه پخش می‌کنیم؟ یا حکم ده ساله و وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیونی برایت صادر کرده‌اند و گفته‌اند نفس‌ات درآید حکم را اجرا می‌کنیم؟

خیر. اصلاً و ابداً این موارد نیست. فقط با افشای گفت‌وگوی ده سال پیش نیک آهنگ کوثر با ایسنا و این که گفته بود "حاضرم قسم بخورم كه بسياري از ما مطبوعاتي‌ها تند رفتيم" و این را هم در حمایت از همکار تازه از بندرسته‌اش بیان کرده بود، و تهاجم سبزاللهی‌ها به ایشان و عَلَم شدن این خبر در بالاترین برای تحت فشار قرار دادن نیک آهنگ و وادار کردن او به غلط کردن از این که چرا به انتقاد از سبزاللهی‌ها پرداخته، گفتم پیش از این‌که این اتفاق برای من هم بیفتد، خودم خودم را افشا کنم، و بعد هم بگویم غلط کردم. این هم فهرست کارهای بدی که من کرده‌ام و چون این کارها را کرده‌ام امروز باید خفه شوم و اصلا به موارد بالا اشاره نکنم:

- سال ۱۳۵۷ من طرفدار آقای خمینی بودم و در برخی تظاهرات خیابانی شرکت کردم.

- در همان سال شعار درود بر خمینی دادم.

- در همان سال شعار مرگ بر این، مرگ بر آن دادم.

- امپریالیسم امپریالیسم کردم.

- استعمار استعمار کردم.

- عاشق مصدق و استقلال‌طلبی او بودم.

- به دکتر شریعتی احترام می‌گذاشتم و کتاب‌هایش را می‌خواندم.

- به مارکس احترام می‌گذاشتم و کتاب‌هایش را می‌خواندم.

- به ژان پل سارتر احترام می‌گذاشتم و کتاب‌هایش را می‌خواندم.

- روز ۲۲ بهمن در تهران نبودم ولی انقلاب که شد خوشحال شدم.

- به جمهوری اسلامی رای آری دادم.

- به جنگ رفتم تا صدام جنایت‌کار و نوچه‌هایش نتوانند ایران را بگیرند.

بعد از این کارهای بدی که کردم و فقط هم همین بود -و اگر اجازه داشته باشم بگویم و حمل بر توجیه و عذر آوردن نشود، به کارهای بدی که در کشور صورت می‌گرفت اعتراض هم می‌کردم، و حدِّ اثرِ کارهایی هم کردم در حدِّ اثرِ کارهای یک ایرانی معمولیِ بدونِ مسئولیتِ سیاسی از سی چهل میلیون ایرانی دیگر بود- دیگر کار بدی نکردم و سعی کردم آدم خوبی باشم و کار خوب بکنم و بخصوص دنبال این و آن راه نیفتم و زنده‌باد این و مرده‌باد آن نگویم، ولی همین‌ها هم کافی‌ست تا یک عمر خفه شوم و حرفی در مخالفت با ایکس و ایگرگ و زِد و بیان واقعیت‌های تاریخی نزنم. امیدوارم غلط کردن من مورد پذیرش هواداران ایکس و ایگرگ و زِد قرار گیرد. ولی به تأسی از حضرت گالیله هم‌چنان زیرلب می‌گویم بسیاری از جنایت‌های وحشتناکِ حکومت اسلامی در زمانِ نخست وزیریِ...

sokhan April 19, 2010 09:35 PM
نظرات