April 12, 2005

توضيحي در مورد مطالب "وب لاگي" يا "وب لاگانه ها"

در پاسخ به دوست ارجمند تورج:

1- نويسنده مي تواند در وب لاگش هر چه خواست بنويسد. مقاله، خاطره، شعر، داستان يا هر چيز ديگر. وب لاگ وسيله اي است براي ارتباط با مخاطب و رساندن پيام. پيام مي تواند هر چيز باشد.

2- هيچکس نمي تواند و نبايد براي نوع نوشتن در وب لاگ حد و مرز يا محدوديت تعيين کند. خواننده خود مي تواند دور آن چه را که مايل به خواندن نيست قلم بگيرد. محدوديت قانوني مي تواند شامل همان چيزهايي باشد که در کشورهاي پيشرفته و آزاد تعيين شده است. نه تنها در محتوا، بلکه در شکل نوشتن هم کسي نمي تواند محدوديت قائل شود. وب لاگ بهترين مکان براي ارائه تز ها و تئوري هايي است که هميشه روي کاغذ و در سطح فرمول و نظريه مانده است. مثلا طرفداران تغيير خط مي توانند در وب لاگ خودشان مطالب شان را به خط لاتين بنويسند و نتايج اين تغيير خط را ببينند. طرفداران اصلاح خط مي توانند به جاي "ض" و "ظ" از يک حرف "ز" استفاده کنند و مثلا رضا را رزا بنويسند و يا "و" خواهر و خواست را بيندازند و خاهر و خاست بنويسند يا در صرف و نحو تغييراتي را که مايلند اعمال کنند و بازتاب آن را به طور عملي در ميان خوانندگان ببينند. شايد موردي از موارد ارائه شده مقبول بيفتد و راه خودش را در جامعه فرهنگي باز کند.

3- آنچه اينجانب "وب لاگانه"ها يا مطالب "وب لاگي" مي خوانم جزء کوچکي است از آن چه در وب لاگ ها نوشته مي شود و مانند مقالات سياسي و مقالات طنز و مقالات اجتماعي در اصطلاح، "ژانر" به حساب مي آيد. اين گونه مطالب را من در وب لاگ آقاي درخشان بارها ديده ام که يک نمونه اش در اينجا است. چنين مطلبي را در هيچ شکلي در هيچ جاي ديگر جز وب لاگ نمي توان منتشر کرد، به همين لحاظ از نظر من اين نوع مطالب، مطالب "وب لاگي" خوانده مي شود.

4- تعريف مطالب وب لاگي مي تواند چيزي غير از آن چه که من گفته ام باشد يا اصلا چيزي در اين ژانر قابل تعريف نباشد. پذيرش يا عدم پذيرش با صاحب نظران است.

5- به هيچ وجه حکم نبايد کرد که در وب لاگ حتما مطالب وب لاگي نوشته شود و اگر نوشته نشود، وب لاگ، ديگر وب لاگ نيست. مطالب وب لاگي مي تواند در وب لاگي باشد يا نباشد.

6- ارزش وب لاگ ها در وهله ي اول به محتوا و بعد به تداوم و نظم و بعد به شکل ارائه ي آن است. مثلا وب لاگ "خوابگرد" يکي از بهترين وب لاگ هاي ادبي و اجتماعي است و به شکل و زباني فاخر مطالبش را عرضه مي کند. وب لاگ آقاي ابطحي يکي از بهترين وب لاگ هاي سياسي است که نظم و تداومش به آن قدرت اثربخشي فوق العاده مي دهد. به همين ترتيب، ده ها وب لاگ عالي ديگر در وب لاگ شهر هست که ديد و فرهنگ اهالي اينترنت را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند. هيجان ها و جوش و خروش هاي سال پيش، اکنون جاي خود را به خردورزي و آرامش داده است، و تاثيرات اين آرامش در آينده ديده خواهد شد.

7- وب لاگي بودن نوشته يا نبودن آن باعث کاهش و افزايش ارزش آن نوشته نمي شود. آن چه نويسنده در اين ظرف مي ريزد، اهميت دارد و بايد به آن توجه شود.

اميدوارم اين توضيح کوتاه براي آقاي تورج و دوستاني که سوال براي شان به وجود آمده بود کافي باشد.

sokhan April 12, 2005 11:08 PM
نظرات

یعنی ما هم که بعد از دات امان بلاگ نداریم خواهیم توانست وبلاگ باشیم؟

مدیر بیکار April 15, 2005 12:13 AM

بر اثر عجله و حواس پرتي کامنت بي نام و نشان پست کردم. با پوزش.
ضمنا سعي کردم بلا فاصله اشتباه را برطرف کنم ولي کامنت دوني راه نميداد... تورج

تور ج April 13, 2005 07:58 PM

هموطن عزيز جناب آقای سخن ! از اينکه باوجود گرفتاری ومشغله، محبت کرده وبه سؤال من پاسخ داده ايد سپاسگزارم. با توجه به اينکه هرروز وبلاگ شمارا ميخوانم، بديهی است مطلب را نيزدرهمان روز انتشارديدم. چون درمسافرت بودم وامکان دسترسی به اينترنت محدود، نتوانستم به موقع نظرم رادرمورد پاسخ شما ابراز کنم که دراولين فرصت جبران خواهم کرد. پوزش می طلبم که در همان روزانتشارمطلب، دراظهار تشکر از شما به سهو سهل انگاری شد.

April 13, 2005 03:36 PM

آرمين عزيز، وقت که کم باشد و سرعت نوشتن زياد، "توضيح" هم "منشور" مي شود! ف.م.سخن

April 13, 2005 12:56 AM

سلام ... توضیح بود یا منشور!؟ :-)

آرمین گیله مرد April 13, 2005 12:43 AM