April 26, 2005

چند کلمه در باره ی تغيير نام وب لاگ ها به اکبر گنجي

طرفداران آزادی بيان و آزادی قلم در وب لاگ شهر با تغيير نام وب لاگ خود به "اکبر گنجي" و يا نوشتن مطالب و مقالاتي در باره ی او نشان دادند که قدرشناس روشنگران در بندند. امروز اگر از گنجي سخن مي گوييم معني آن فراموش کردن دیگر زندانيان اهل قلم نيست. گنجي به عنوان "قديمي ترين روزنامه نگار زنداني در بزرگ ترين زندان خاورمیانه" سمبل مقاومت و مبارزه ی اهل قلم است و درخواست آزادی او، درخواست آزادی تمام زندانيان اهل قلم است.

با تغییر نام وب لاگ های مان به اکبر گنجي، نه ما گنجي مي شويم و نه گنجي ما مي شود. مي توانيم به او انتقاد داشته باشيم ولي برای آزادی او و برای آزادی خودمان دست به کاری بزنيم. در عالم وب لاگ شهر، تنها کار قابل انجام، همين تغییر نام و نوشتن مطلب و مقاله است. برای انجام آن هم، مرجعي جز دل خود نداريم. امروز روزنامه نگاراني مانند حنيف مزروعی که خود با هزار مشکل و اتهام رو به رو هستند در وب لاگ شان از گنجی یاد می کنند و آزادی او را می خواهند. نويسندگان ارجمندی مانند آقای شکراللهی که بیشتر در حوزه ی ادبیات قلم مي زنند، با ارجاع دادن به وب لاگ های خواهان آزادی گنجي خواست قلبی شان را که آزادی تمام نویسندگان و اندیشمندان است بیان می دارند. می توان حتی سیاسی نبود ولی آزادی نویسندگان دربند را خواست. سخن کوتاه...

مسئول محترم سایت خبرچین - جناب آقای زهری - قبول زحمت کرده اند و اسامی کسانی که نام وب لاگ شان را به اکبر گنجی تغییر داده و یا در باره ی ایشان مطلب نوشته اند در آنجا درج کرده اند. در صورتی که نام وب لاگ خود را تغییر داده اید و یا مطلبی در باره ی گنجی نوشته اید می توانید نشانی وب لاگ خود را در این جا ثبت کنيد تا در صفحه مربوط منتشر شود.

sokhan April 26, 2005 02:40 AM
نظرات

سلام .... ببخشید یک اعتراض، جوری نوشته اید که انگاری هرکی که اسم وبلاگ خود را اکبر گنجی نگذاشت، طرفدار آزادی بیان و آزادی قلم نیست. قبل از شما و بعد ازینکه خسته شدید هم از آزادی اکبر گنجی و همه زندانیان سیاسی عقیدتی طرفداری خواهم کرد. اما اسم وبلاگم را اکبر گنجی نخواهم گذاشت ....

آرمین گیله مرد April 26, 2005 08:30 PM

از آدم های مثل تو که غرض ورزی اجتماعی دارند، تقدیر می کنم.
و به درستی گفته ای که هدف تمام زندانیان سیاسی و هدف تمام قلم زنان است. هدف تمام دربندان اندیشه است. مهم نیست چه اندیشه ای.

سینه چاک April 26, 2005 11:38 AM

به نظر من اگر گنجی از گذشته خودش در جهت کمک به آخوندان عذرخواهی کند وجدان خودش را خلاص کرده است.

آرمان April 26, 2005 05:53 AM

Just a minor typo mistake or a real Freudian lip slip that reveals the real rotten Persian chauvinism. پس از سخنان رئيس دانا، محمد سيف زاده عضو كانون مدافعان حقوق بشر و مجري كنفرانس خبري گفت، در بيانيه حمايت از مردم عرب خوزستان، اين كانون از واژه « پارس » به جاي « ايران » استفاده كرده كه بدينوسيله اين اشتباه را اصلاح ميكنيم. اين كانون در بيانيه خود آورده بود، «..خوزستان پاره تن سرزمين پارس است » كه اين عبارت روشنفكران قوميتها را به واكنش واداشت.

Sahand April 26, 2005 05:31 AM

اقدام انسانی و سياس شناسانه ی شما به ويژه به عنوان آغازگر قابل تقدير و در خور سياس است.درود بر شما

سام الدين ضيائي April 26, 2005 03:50 AM