September 16, 2005

خاطرات نيک آهنگ کوثر

خاطرات نيک آهنگ کوثر به شماره ي 28 رسيده است و در نقد و تکميل خاطرات ايشان دو سه نفر ديگر از روزنامه نگاران يا افراد مرتبط با اصلاح طلبان مسائلي را مطرح کرده اند که خود حائز اهميت فراوان است. اين خاطرات نه تنها از نظر محتوا بسيار ارزشمند است بلکه از نظر نحوه ي بيان فوق العاده موثر و هشداردهنده است. شايد برخي مناقشات با سه نقطه کردن يکي دو اسم غير مهم و حاشيه اي اصلا به وجود نمي آمد منتها ارزش اين خاطرات در همين صراحت و روشني و پرهيز از به کار بردن سه نقطه هاي کذايي ست که فقدان آن در طول هشت سال گذشته دمار از روزگار اين ملت در آورده است . نقش دمکراسي مطبوعاتي در بيان چنين حقايقي است که مانع تکرار و رشد آنها مي شود. خواندن اين خاطرات را بخصوص به جواناني که تازه وارد کارهاي سياسي و صفوف اصلاح طلبان مي شوند توصيه مي کنم.

sokhan September 16, 2005 09:25 PM
نظرات

حضرت سخن، شرمنده فرمودی! خیلی مخلصیم!

نیک آهنگ September 19, 2005 07:16 PM

تبریک میگم خبر وبلاگت تو ایسنا آمده: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-583026

موفق باشی - سر بزن

***
آقای محسن عزيز
ممنونم از خبري که به من داديد
شاد باشيد
سخن

mohsen September 16, 2005 11:51 PM