October 24, 2005

نامه ي امام علي خامنه اي به محمود احمدي نژاد وقتي او را براي رياست جمهوري سرزمين ايران برگزيد

برای خواندن اين طنزنوشته در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan October 24, 2005 06:37 PM
نظرات

واقعا که حقیقتی تلخ است... از این مطلب باید هزاران نسخه چاپ کرد و خانه به خانه پخش کرد.

و.م October 25, 2005 11:42 AM

واي باورم نمي‌شود!
فيلتر وبلاگ ف.م.سخن برداشته شده! خدا كند موقتي نباشد. عجب كيفي دارد مستقيم روي اين نام كليك كني و بي‌هيچ دردسري به سراغ وبلاگ بيايي.

***

مسعود جان
اميدوارم مثل ماه گذشته که سيستم فيلترينگ ده دوازده ساعت از کار افتاده بود، موقت نباشد.
قربانت

مسعود برجيان October 25, 2005 12:17 AM

ف.م.سخن با سلام

شما ازادید هر چه جوک و فحش است نثار سید علی کنید٬ فعلا جای شاهنشاه نشسته
و بشماها کمترین توجهی ندارد چون با بوش و پوتین و بلیر و شیراک و شرودر
مشغول مجادله است...سی سال پیش درزندان قصر در گوشه بند چهار زندان قصر
چه فکر میکرد!!!حدث انهم برای شما مقدور نیست٬ اما قیام مردمی و اسلامی قادر بود
این چنین کند و امریکا و انگلیس هنوز گیجند٬چون فکر میکردند اسدالله علم زیادی
انها را بدربار میکشاند وووو امروز درمانده شده اند و امیدشان باین نوشته های شما و
رادیو فردا و بی بی سی و صد ها رادیو تلوزیون سیا-موساد زده شده... و انها یعنی ملاها
خر خودشان را میرانند و در خاتمه برای تیر خلاص نا امیدی شما متوسلان بغرب باید
عرض شود تازه امدن خمینی و حکومت بیست چند ساله اش نهالیست که بدرخت چنار
امامزاده صالح!!!شمیران ختم خواهد شد عمر ان درخت بیش از چهار صد سالست

Saman October 24, 2005 07:31 PM