November 06, 2005

اگر کارشناسان سياسي جمهوري اسلامي اينها هستند خدا به داد ما عوام برسد!

ساعت حدود بيست دقيقه به پنج (يک ساعت پيش) کارشناس علوم سياسي و روابط بين الملل جناب آقاي دکتر سعيد ياري در باره ي ناآرامي هاي فرانسه به طور مستقيم با مردم سخن مي گويد. گوينده ي خبر مات و مبهوت به دهان آقاي دکتر چشم دوخته است. آقاي دکتر به دُر افشاني مشغول است. در خلال گفت و گوهاي ايشان اين کلمات و اسامي به گوش مي رسد:

"... دوران سارتِر (saartEr)..."
"... ژنرال دوگِل (dogEl)..."
"... سوسيال (sUsiaal)..."
"... گولوباليزاسيون (gUlUbaalizasion)..."
"... ژان پير (jaan pIr)..."
"... جاک شيراک! (اين يکي را خودم هم باور نمي کنم، و حتما آن سه چهار باري که ژاک، جاک شده است را اشتباه شنيده ام! نمي دانم چرا ياد جيمز باند (jImz baand) و "هاف تيم" ِ فوتبال افتادم!)

گوينده مات و مبهوت به لبان آقاي دکتر چشم دوخته است. ساعت پنج مي شود و گوينده هر چه بال بال مي زند و چشم و ابرو مي آيد دکتر ميکروفون را ول نمي کند. آخر سر جملات عربي دکتر که براي خاتمه بحثش کنار گذاشته بود با موسيقي پايان خبر قاطي مي شود و گوينده، برنامه را به هر مصيبتي هست به پايان مي برد.

البته دکتر ما خيلي خيلي باسواد است و من اين را از شانزده بار کلمه ي پارادوکس، يک مرتبه کلمه ي هيومن رايتس، يک مرتبه عبارت نيو ورلد اُردِر، سه مرتبه کلمه ي بُردر لاين، دو مرتبه کلمه ي هات لاين مي فهمم. آن ها هم که در بالا اشاره کردم تقصير الفباي فارسي و اشتباه لپي است. خدا خودش عاقبت ما را با اين کارشناسان به خير کند!

sokhan November 6, 2005 06:25 PM
نظرات

سخن جان ، نشنیدی آقای رئیس جمهور در مقابل سوالی که کریستین امان پور ازش پرسید گفت : بله Mam

***

مهشيد عزيز
البته با آن وضعي که ما ديديم بهتر بود آقای احمدي نژاد سوال مي کرد و خانم امان پور جواب مي داد! کم مانده بود خانم دست بچه را بگیرد ببرد پای تخته چوب فلکش کند!

Mahshid November 9, 2005 02:17 AM

جناب آرمان
شاه ديکتاتور بود، يدرش هم ديکتاتور بود، يسرش هم هنوز نيامده ديکتاتور هست! افرادی هم که قانون بد بهتر از بدتر در موردشان صدق ميکند بايد از فيلتر امثال جناب سخن بگذرند، مثلا به قول خودت در مورد هاشمی و احمدی نژاد صدق ميکند ولی در مورد شاه و خمينی خير!
در ضمن من و تو سلطنت طلب هستيم!

faranak November 8, 2005 11:43 PM

جناب شیخ سخن,

اگر چه دوران شاه خیلی دوران اخی بود ولی لااقل این گوسفندان را توی تلویزیون راه نمیدادند. حالا مفهوم نسبیت (بد و بدتر) را فهمیدید ؟ اگر نفهمیدید لایق همین گوشکوب های "کارشناس" (مدرک از قم) هستید.

شخصی از اردبیل با نام سوسولی ب.. (اسم اصلی صفدرالله) "کشف" کردند که دوران شاه اخ بود ! بنازم به این هوش !

حاج آقا ! مصدق آخرین ساده لوحی بود که در قرن معاصر (و حداقل تا 100 سال آینده) مردم ایران را با دمکراسی محک زد ودید 1 ماه بیشتر این فرمان بنز کارایی ندارد.

حاج آقای نابغه ! میشه لطف کنی و بگی بهتر از حکومت شاه چی برای این ملت تجویز میکنی ؟ محکوم کردن خیلی ساده است. راست میگی یک پیشنهاد سازنده کن تا من تا فردا از "مضرات" (اخ بودن) آن برایت مثنوی مولوی بسرایم تا بفهمی وقتی میگیم "نسبیت" و "واقع گرایی" منظور چیست.

شما (عوام) در *حال حاظر* و با توجه به شرایط موجود فقط یکی از گزینه زیر را میتوانید انتخاب کنید:

1- به خواری این حکومت تن دهید.
2- دیکتاتور را با یک دیکتاتوری مناسب تر, پیشرفته تر, آبرومند تر و دمکرات تر عوض کنید.
3- خواب دمکراسی ببینید (شتر در خواب بیند پنبه دانه ...)

اگر گزینه *واقعی* دیگری وجود دارد, لطفاً بیان کنید.

با تشکر

آرمان November 6, 2005 11:51 PM

و من واقعن فکر مي کردم با رفتن طاغوت و طاغوتيان اين اصطلاحات طاغوتي و نظايرش نيز از فرهنگ لغت ام القراي اسلام پاک شده اند

حميد/ميداف November 6, 2005 06:48 PM