January 18, 2006

بز برره و کورش کبير و تحريم!


عکس از خبرگزاری آفتاب

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan January 18, 2006 05:44 PM
نظرات

این طور که معلوم است, زیاد برای ایرانیت و ملیت اهمیتی قائل نیستید ! کم کم دارم میفهمم که چرا به هاشمی رفسنجانی (از رئوس مافیای نظام) رای داده و با رضا پهلوی (ص) (پیشگام ملی گرایان) پدر کشتگی دارید ! خوب اینرو زودتر میگفتید ! مشکل شما مذهبیون "نواندیش" ! ملی گرایی است که با خرافات مذهب سازگاری زیادی نداره. از لحاظ مذهبیون امت و بلاد اسلامی مهم است. شما هم جزئی از اون "امت" هستید ! شاید برای همینه که زبون یکدیگر را خوب نمیفهمیم.

نماز و روزه اتان قبول درگاه "الله" !

آرمان January 21, 2006 11:53 PM

سخن عزیز یک دلیل این ماجرا هم شاید این باشد که ما اصلا با تورم روشنفکر مواجهیم. هر طرف را نگاه کنید روشنفکران ایرانی را می بینی که همه روشنفکراند ولی از فعالیت روشنفکرانه از نوشتن از خواندن و کمک به فربه کردن فرهنگ آن کشور بینشان خبری نیست در عوض ساده ترین و احمقانه ترین قسمت روشنفکری را خوب می شناسند انتقاد از "عوامانه" بودن یک سریال تلویزیونی. من که دیگر با تمرین مستمر قادر شده ام اکثر فرموده های روشنفکران مرز پر گهر را به طور خودکار نشنوم.

م ر کلنگ January 19, 2006 08:06 PM

در زمان گذشته نیز همین حرفها را پشت سر فریدون فرخزاد و پرویز کاردان و اقای خیاط باشی و قاطبه عزیزمان می زدند و بعدها انها را حلوا حلوا می کردند. بد ملتی هستیم. قدر نمی دانیم و کسی که قدر انچه دارد نمی داند بلاهای بسیاری بر سرش می اید که شاهدش هستیم. مدیری خنده را به لب مردمان اورده و این از نیکو ترین کارهای دنیاست حالا اگر روشنگری در ان باشد یا نباشد.

فيروز January 19, 2006 02:02 AM

although I have been away from iran for a long time, but I still watch this show through internet and i enjoy it. It has some hidden agendas for sure (however I believe it is of a reformers' ideas) and I like it. I think Mr. Modiri does a good job

Winston January 18, 2006 07:40 PM