January 26, 2006

اِشکال در انتشار کامنت ها

مشکلي در انتشار کامنت ها پيش آمده بود که خوشبختانه رفع شد. ضمن تشکر از دوستان ارجمندی که نظرشان را در مورد نوشته ها منعکس کرده اند، به خاطر تاخيری که در انتشار اين نظرها به وجود آمد از ايشان عذرخواهي مي کنم.
با احترام؛ ف.م.سخن

sokhan January 26, 2006 10:36 PM
نظرات