August 08, 2006

راديو زمانه و رپ فحاش

دلم نمی خواست دومین نوشته ام در باره ی راديو زمانه نوشته ای انتقادی باشد اما با چيزهايی که امروز شنيدم ناچار شدم اين چند خط را بنويسم. من هنوز آن قدر پیر نشده ام که تحمل فرهنگ جوانان را نکنم اما وقتی پای کامپيوتر می نشينم و الفاظی را در قالب موسيقی زيرزمينی می شنوم که کاربردش فقط در ميان اراذل و اوباش است نمی توانم اعتراض نکنم. من فکر نمی کنم بچه های راديو زمانه هیچ کدام شان حاضر باشند در کنار پدر و مادر يا فرزندان خود برخی از اين ترانه های زيرزمينی را گوش کنند. راديو یک رسانه ی عمومی ست و نمی توان به صرف پخش موسيقی کمتر شنيده شده یا ممنوع هر چيزی را در آن پخش کرد. همان طور که از دوستان زمانه انتظار می رود برای قابل پخش کردن برنامه های آن در ايران از پخش مطالب تند سياسی يا اجتماعی چشم بپوشند همان قدر هم انتظار می رود که از پخش چنين ترانه ها و آهنگ هايی خودداری ورزند.

sokhan August 8, 2006 11:18 PM
نظرات

استاد جان٬‌ اسمش موسیقی زیرزمینی است قربانت گردم. اگر زبان شسته رفته داشته باشد که دیگر زیرزمینی نمی‌شود. رپ هم اگر مودب باشد رپ نیست. تازه حالا کی قرار است تعیین کند که چه ترانه‌هایی خوب هستند و کدام‌ها نیستند؟‌ بابا توی همین ایران خیلی‌ها هستند که کنار زن فرزند ترانه‌های عشقی در وصف چشم و ابرو هم نمی‌توانند گوش کنند. برویم سراغ وزارت ارشاد؟
در امریکا هم خیلی‌ها هستند که نمی‌توانند زبان وقیحانه رپ را تحمل کنند. خوب گوش نمی‌کنند. به جایش می‌روند گاسپل (موسیقی مذهبی) گوش می‌کنند. تازه این رادیو زمانه که دارد مداحی و آهنگ «ای لشکر صاحب زمان» را هم آن وسط‌ها به نام موسیقی زیرزمینی به مردم قالب می‌کند.
البته همه این حرف‌ها سوای این است که اصلن رپ ایرانی ارزش دارد یا نه. جای آن بحث این‌جا نیست. من هم صلاحیت‌اش را ندارم.

***

بله. قطعا همين طور است. هر کس به سليقه خودش می تواند به رسانه ای مراجعه کند يا نکند. فقط در جايی که انتظار نمی رود انسان با انواع و اقسام کلمات رکیک رو به رو شود ظن اين می رود که اشتباهی صورت گرفته باشد و اين تذکر برای رفع آن اشتباه است. در غير اين صورت اگر فرزندمان يا پدر مادرمان موقع شنيدن راديو کنار دست مان نشسته باشند از هدفون استفاده می کنيم! سخن

Ehsan Akhbari August 9, 2006 05:34 AM

سلام، من موسیقی رادیو زمانه را گوش نمی کنم در این باره مفصل خواهم نوشت و چرایش را هم خواهم گفت.راستش از تو چه پنهان هرگاه بخواهم موسیقی پاپ بشنوم ارجینالش را که همان غربی است و در کارشان استادند چون موسیقی آنهاست گوش می دهم. پاپ ایرانی و ترکی و عربی بدلی، ناخالص و تقلیدی است. خب بهتر نیست آدم اصل را بشنود تا المثنی را.

بیلی و من August 9, 2006 12:53 AM