August 07, 2006

دين‌داری و حقوق بشر

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan August 7, 2006 05:32 PM
نظرات

سلام
من تعجب ميكنم هم از فرمايش شما و هم از حرف مخاطبان
عزيز شما.
ما ميدانيم كه شرط مسلمان شدن پذيرش 3 اصل توحيد، نبوت،معاد است.2 تاي ديگر مال شيعه...عدل و امامت.
بقيه فروع است كه ربطي به مسلمان شدن و مسلمان ماندن ندارد!درجه مومن بودن را نشان ميدهد...
حالا بي دينان قدرت پرست فعلي آنچه ميكنند موضوع ديگري است...
البته قبول دارم كه يك مسلمان مثلا سوپر مومن كه خط
فكري-سياسي اش را كاملا از... ميگيرد درونا با حقوق
بشر مشكل دارد...ولي در داخل يك سيسنم/قانون حل ميشود.
فعلا مشكل ما اينست كه رژيم فعلي اسلامي نيست!قاتل و دزد است...به هر قيمتي بايد برداشته شود...بقيه اش
كشك است...و روشنفكربازي...

Mehr August 9, 2006 07:05 PM

نظر بر حسب عقل دادن اهانت نیست.
آقای سخن صد رحمت بخمینی.
من تعجب میکنم که چرا شما از خمینی و ملاهای امثال او ناراحت هستید.
اگر گاو پرستی اعلام کند گاو مقدس است افشای حرف او توهین نیست. دین در مرتبه بالاتری نسبت به دیگران قرار ندارد.دین نمیتواند ادعای رهبر بشر را داشته باشد.
شما که در موضع درون دینی گیر کرده اید خیلی بهتر است این صفحه را ببندید. من بخود حق میدهم در همه حقایق موجود و روحیه سانسور طلب شما را افشا کنم.اگری مخالفتی دارید ابراز کنید و خلاف عقیده بنده را اثبات کنید: ای پیرو پیامبر برده دار و تایید کننده برده داری و ضد حقوق بشر و شرک گو بخدای اصلی.
تجربه دینی حق همه است و محمد حق ندارد تجربه دینی خود را ببشریت تحمیل کند. اوهامات محمد حق ندارد زندگی انسانها را مختل کند.

افشا August 9, 2006 11:18 AM

Your arguments cab be easily rejected.

Either you believe that Religion (for example Islam) is man made or you believe that it is based on a God that really exist.

In the first case, I don't see what is your problem. If Islam is man-made then people can make a new Islam that is compatible with democracy and human rights.

what is the problem ???!!!!

If Islam is real you are convinced that there is God and he made Islam, again there is no problem. you have to forget about human rights. very simple!

In any case your article is contradictory and the arguments are shallow.

August 8, 2006 11:58 AM

Lotfan yek maghaaleh ham benives bebinim in mani din chiyeh? cheraa band kardin be sonat o shariat?...ayyyybaabaa!!! behtareh in zanhaa sarhaashono betaraashan o khiyaal mardahaaro az in do taa taare mo khalaas konan, bebinim massaa'el hal misheh

Yek bandeh khodaa August 8, 2006 10:16 AM

افشا:

حرف هاي محمد را حرف هاي خدا قلمداد كردن (.....)
(in comment be lahaaze daashtane mazaamini ke mitavaanest ehaanat ghalamdaad shavad, hazf shod. sokhan)

افشا August 8, 2006 10:16 AM

فکر کنم کم کم داری آدم ميشی!
ولی اينرا بدان که اگر کسی نگاهی به تاريخ اسلام بياندازد اصلا نيازی به بحثهای گنجی و امثالهم ندارد.
چه نيازی است به اينکه ۳۰ سال يک حکومت بنيادگرا و اسلام ناب محمدی را تجربه کنيم تا اينکه تازه به اين نتيجه برسيم که اسلام با حقوق بشر سازگازی ندارد؟
شايد برای امثال دگمهايی مثل تو زمان زيادی نياز داشته باشد که فرق سره را از نا سره تشخيص دهيد ولی برای ما آزاد انديشان مثل روشنی روز است.
سخن جان
هر چند که ميدانم آدم غير قابل پيش بينی و اهل بخيه ای هستی ولی با اين حال اين نوشته ات را به فال نيک ميگيرم مگر اينکه در آينده گند جديدی بزنی!

xyz August 8, 2006 02:06 AM

I agree....
Thanks.

Sahar August 7, 2006 09:53 PM

جهت تکميل مطلب شما:
در اسلام اصل حجاب از ضروريات است و انکار آن نتيجه​اش ارتداد است و حکم مرتد کشتن اوست. در صورتی که بر اساس منشور حقوق بشر هرکس آزاد است هرنوع لباس بپوشد هر انديشه ای داشته باشد هر جايی را برای زندگی انتخاب کند و غيره. خب. چگونه ميتوان هم مسلمان بود و هم بی حجاب؟
يا بايد اعلام کنند اسلام اين نيست که در ايران داعيه آنرا دارند و يا خيال مردم را راحت کنند و رک و پوست کنده بگويند. حقوق بشر با مبانی دين اسلام در تناقض است.

mollah August 7, 2006 09:03 PM

خلاصه یکی پیدا شد دوتا کلمه حرف درست و حسابی با استدلال و منطق بگوید. ولی کو گوش شنواآقای سخن؟

موناهیتا August 7, 2006 08:44 PM