May 09, 2010

مواظب باشید جلوی سفارت "عوضی"بازی در نیاورید

دوستان عزیزی که تشریف می برید جلوی سفارت در اعتراض به اعدام های امروز تظاهرات کنید، لطفا مراقب باشید جوّ شما را نگیرد و "عوضی" بازی در نیاورید. مودب بروید، شعار بدهید، مودب هم برگردید. پنج نفر را اعدام کرده اند، قرار نیست که ما ادب سیاسی مان را کنار بگذاریم و وحشی گری کنیم. پیشاپیش از همکاری شما تشکر می کنم.

بعد از تحریر: دوستانی که از سابقه ی کاربُرد کلمه ی "عوضی" توسط یکی از نویسندگان سبز و اعتراضِ من به آن اطلاع ندارند، در پای این نوشته مرا با کلمات تند خطاب قرار داده اند که ناشی از سوء تفاهم است. من حق را به ایشان می دهم چون توضیح کافی با این نوشته همراه نشده و سابقه ی امر برای برخی خوانندگان مشخص نیست و به همین سبب حرف های بالا را، حرف های من پنداشته اند.

توضیح مختصر این که نوشته ی بالا، اشاره به اهانتِ نویسنده ای ست که چندی پیش معترضانی را که به یکی از سفارت خانه های ایران حمله کرده بودند "عوضی" خطاب کرده بود و من در اعتراض به مطلبِ ایشان، مطلبی جداگانه نوشته ام که قبلا در یکی از کشکول ها منتشر شده است. از سوء تفاهمی که به خاطر عدم توضیحِ من پیش آمده عذر می خواهم.

sokhan May 9, 2010 11:20 PM
نظرات

با سلام
امیدوارم خوب و سرزنده باشی و همیشه برای ما خوانندگان قلم بزنی. البته داستان اختلاف شما و آقای نبوی به آن قدیم ندیمها بر می گردد، یادم می آید اگر درست خاطرم باشد طنز شما را لگدپرانی گفته بود و اینکه چرا با نام مستعار می نویسی. که البته لگد پرانی می کردند و اصلن به کسی چه مربوط است که چه کسی با چه نامی می نویسد. ولی امروز قصد من گله و شکایت از اخلاق بد آقای نبوی نیست، بر عکس می خواهم از او دفاع کنم. البته خود معترفم که چندان هم جای دفاع ندارد ولی خریت من گل کرده است و وقتی خریت گل میکند چاره ای برای عقل باقی نمی گذارد. نبوی اساسأ آدم گوشت تلخی هم هست و با هزار من شیره (منظور شیره خرماست) هم نمی شود خوردش. اه اه فکرش را هم که می کنم حالم به هم میخورد. ولی چاره ای ندارم خریت است دیگرگل کرده است.
آن گزارش تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل را من هم خواندم . آن روز من غیبت داشتم ولی با سابقه قبلی در گزارش نویسی فردی که آنرا نوشته بود حتی یک کلمه اش را هم باور نکردم. چطور شما از ٥ هزار کیلومتر فاصله باور کردی؟ شاید به همان سابقه نه چندان خوب با نبوی مربوط باشد. به هر حال من با شناختی که یافتم و خریتی که گل کرده است نبوی بدترکیب و گوشت تلخ را به این دو تا و نصفی پر مدعای دروغزن هزار بار ترجیح می دهم.

***

آقای فرید عزیز با سلام و تشکر از شما، آن چه نوشته ام و می نویسم به "سابقه"ای که به آن اشاره کرده اید ارتباطی ندارد، و اگر انتقادی می کنم به حرف ها و نوشته های امروز است که امیدوارم زیاد اشتباه نکنم.

در مورد گزارش بروکسل متاسفانه من اطلاعی از مفاد آن ندارم. اگر وقت تان اجازه بدهد، لطف کنید برای من لینک گزارش مورد نظر را ارسال کنید. ممنون می شوم.

شاد و تندرست باشید. سخن

s farid May 10, 2010 03:57 AM