December 13, 2010

بی‌حجاب و بی‌غیرت در یک اثر هنری

این مطلب در گویای من منتشر شده است.

images-bihejaabbigheyratFMS2_710920605.jpg

وقتی این پوستر طراحی شده توسط وزارت ارشاد را دیدم به طراح آن هزاران آفرین گفتم. این همه خلاقیت؛ این همه ابتکار. به یاد سالوادور دالی افتادم و کارهای سوررئالیستی او و شاد شدم از این که ما هم در کشورمان هنرمندانی در سطح او داریم. بسیار در باره ی محتوای این پوستر اندیشه کردم. چقدر معنا در درون آن نهفته بود. مثلا شما آقای سیب زمینی و شما خانم بی حجاب حواس تان باشد که عکس خصوصی و دو نفره تان ممکن است یک دفعه از پوستر وزارت ارشاد و اینترنت سر در بیاورد، پس بهتر است در هر شرایطی خانم با حجاب کامل اسلامی در عکس ظاهر شود.

این را هم متوجه شدم که خطر سیب‌زمینی‌شدگی همواره ما مردان را تهدید می کند یعنی اگر روزی روزگاری با خواهر مادرمان عکسی دو نفره گرفتیم، و حجاب خانم به دلایلی عقب رفت، ما به خاطر غفلت مان تبدیل به سیب زمینی می شویم. وزارت ارشاد هم به خودش اجازه می دهد جهت عبرت دیگران، چشم خواهر مادر ما را شطرنجی کند و از عکس ما پوستر بسازد و جلوی چشم همگان قرار دهد.

bihejaabbigheyratFMS.jpg

اما کمی هم به تفسیر و بحث نشانه‌شناسانه بپردازیم چرا که طراح پوستر حتما پیامی داشته که در اجزای تصویر مستتر است. نتایجی که من از تفکرات خود پیرامون پوستر مذکور گرفتم از این قرار است:

- منظور از سیب زمینی آدم بی رگ و بی غیرت است. برای این که سیب زمینی نشویم، باید دو بامبی تو سر زن بغل دستی مان بزنیم و نعره بکشیم که "ضعیفه حجاب ات را درست کن. فکر کردی من سیب زمینی ام؟!"

- نظر به این که اگر حجاب زن به هر دلیلی عقب برود، ما سیب زمینی خواهیم شد، لذا مسئولیت او خواه ناخواه به گردن ماست؛ پس باید هر جا که او می رود ما هم برویم، و هر کاری که او انجام می دهد، ما زیر نظر داشته باشیم تا خدای نکرده تبدیل به سیب زمینی نشویم.

- برای سیب زمینی نشدن، باید آدم ترسناکی شویم که زن از ما حساب ببرد. شوخی نیست. یک لحظه غفلت موجبِ پشیمانی ست.

- تاریخ نشان داده است کسانی که از گذشتگان درس نمی گیرند، عاقبت شکست می خورند. ما در فرهنگِ غنیِ ایرانی-اسلامی مان افرادی را داشتیم که سمبل غیرت و مردانگی و رگ گردن بودند. آن ها همچین راه می رفتند و همچین نگاه می کردند و همچین حرف می زدند که زن خانه زهره ترک می شد. لازمه ی این گونه مرد شدن، نه تنها رفتار شخصی بل که نوع پوشش هم بود. تصویری که در این پوستر می بینیم مرد سوسولی را نشان می دهد که پیراهن آبیِ مکُش‌مرگِ‌ما پوشیده و یقه اش را هم باز گذاشته است. چنین مردی زمینه ی لازم برای سیب‌زمینی‌شدگی را داراست. اگر مردی باشد که پیراهن مشکی یا سفید به تن داشته باشد و دور گردن اش دستمال یزدی بیندازد و بهتر از همه به جای پوشیدن کت آن را روی شانه هایش بیندازد، امکان این که زن جرئت بی حجابی پیدا کند و مرد تبدیل به سیب زمینی بشود به شدت کاهش می یابد.

- سیب زمینی ها رعایت عفت عمومی نمی کنند و سرشان را به سرِ زنی که با او عکس می گیرند می چسبانند -استغفرالله ربی و اتوب الیه-.

این ها نتایجی بود که من از بررسی زیبایی‌شناسانه‌ی این پوستر گرفتم. در این تصویر قطعا رازهای دیگری نهفته است که باید کشف شود. این را می سپاریم به مفسران هنر در قرن های آتی که قطعا این پوستر باعث تعجب و شگفتی شان خواهد شد.

sokhan December 13, 2010 06:08 PM
نظرات