December 13, 2010

آقای امریکا، با مردم ایران وارد جنگ نشو

این مطلب در گویای من منتشر شده است.

images-khalijefaarsFMS_201055100.jpg

آقای امریکا! شوخی شوخی با خلیج فارس هم شوخی؟! نه عزیز، این یکی دیگر نه. شما آمدی هندوانه زیر بغل ما گذاشتی، ممنون. آمدی یک هندوانه ی دیگر زیر آن یکی بغل مان گذاشتی، باز هم ممنون. ما هم مثل آدم های مبادی آداب اگر چه می دانستیم این هندوانه ها خوردنی نیست و تزئینی ست، تشکر کردیم و پذیرفتیم. گفتی تمدن باستانی ایران، تشکر کردیم. گفتی فرهنگ غنی ایران، تشکر کردیم. می دانستیم همه ی این ها یعنی کشک. یعنی تعارفاتی که صنار نمی ارزد. اگر راست می گفتی، این همه خفت و خواری به ایرانیانِ خواهانِ سفر به امریکا نمی دادی. این همه با تحریم کالاهای ضروری برای مردم ایران آن ها را تحت فشار قرار نمی دادی. خودت خوب می دانی که عوامل تروریست، بدون در صف ایستادن ویزا می گیرند و وارد کشورت می شوند. خوب می دانی که حکومت اسلامیِ ایران عین خیال اش نیست که چه فشاری در اثر تحریم ها به ملت ایران وارد می شود. ولی ما گفتیم عیبی ندارد، بگذار هر چه دل اش می خواهد بگوید. بگذار عید نوروز در کاخ سفید سفره ی هفت سین بیندازد و به زبان فارسی به ما "عید شما مبارک" بگوید و ما غش و ضعف کنیم. ما خودمان خدای این بازی ها و سرِ کار گذاشتن ها هستیم.

اما...

اما این یکی دیگر نه. این که نیروی دریایی شما بیاید به پرسنل و افسران خودش دستور بدهد که به جای خلیج فارس از خلیج ع ر ب ی استفاده کنند این دیگر شوخی بردار نیست. ما به این می گوییم اعلان جنگ علیه فرهنگ و تاریخ ایران زمین. به قول محمدرضا شاه، که از مخبر غربی پرسید در مدرسه، شما به این خلیج چه می گفتید و طرف جواب داد خلیج فارس، گمان می کنم ژنرال ها و تصمیم گیرندگان پنتاگون در مدرسه اسم این خلیج را که در جنوب ایران قرار دارد بارها و بارها از معلم تاریخ و جغرافیای شان شنیده باشند.

جناب، ما از این شوخی ها با کسی نداریم. زورِ شما را نداریم، قدرت رسانه ای شما را نداریم، ولی بترس از کینه ی مردم ایران. هنوز که هنوز است بعد از پنجاه و هفت سال داغ کودتای 28 مردادی که شما باعث آن بودید بر دل عاشقان ایران تازه است. هنوز یاد و خاطره ی دکتر محمد مصدق در اذهان عاشقان ایران زنده است. ما را با خودتان وارد جنگ نکنید. یک دشمن غدار و خونریز رو در روی ما ایستاده که داریم در مقابل تجاوز او به ملیت و حقوق انسانی مان مقاومت می کنیم: حکومت اسلامی. شما یک جبهه ی دیگر باز نکن. شاید در کوتاه مدت بُرد با شما باشد، اما مطمئن باش در دراز مدت بُرد با ماست. آن وقت با ما "ملت ایران" طرف خواهی شد و موضوع تغییر نام خلیج فارس مثل یک لکه ننگ، مثل کودتای 28 مرداد، در کارنامه ات به چشم خواهد خورد.

خیلی از ما، روزگاری می گفتیم اگر قوای بیگانه به خاک ما حمله کند، ما حاضریم در کنار حکومت با او بجنگیم، چنان که با عراقی ها جنگیدیم و از خاک و وطن مان دفاع کردیم. ولی امروز این طور نیست و خیلی از ما، اگر شما یا هر کس دیگر به خاک ما حمله کند، نهایتاً نظاره گر درگیری دو طرف خواهیم بود. نه حکومت اسلامی، نه شما، مسئله ی ما نیستید. مسئله ی ما، حقوق انسانی و ملیِ خودِ ماست. روابط ما بر اساس دوستی و منافع متقابل است. این که شما بخواهی از این وضع سوءاستفاده کنی و از آب گِل آلود، برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ماهی بگیری، چنین اجازه ای نخواهیم داد. تا جوهر در قلم و جان در بدن ما هست، خواهیم نوشت که امریکا در بدترین شرایط به مردم ایران خیانت کرد. دیگرْ خود دانی.

ما خودبزرگ‌بین نیستیم. ما نیروی خودمان را بیش از آن چه که هست ارزیابی نمی کنیم. شما امروز می توانی با رسانه هایت، اسم ایران را هم عوض کنی. ولی مطمئن باش، تا ما هستیم و بچه های ما هستند، نام ایران و خلیج فارس بر ذهن و زبان مان جاری خواهد بود و برای حفظ آن به قدرِ توانایی مان تلاش خواهیم کرد.

گزارش رادیو فردا را بخوانید

لینک به وبسایت نیروی دریایی آمریکا "Arabian Gulf - use instead of Persian Gulf"

sokhan December 13, 2010 01:20 AM
نظرات