April 21, 2009

کشکول خبری هفته (۷۸) از ميرحسين موسوی معمارِ وزارت اطلاعات تا وجه تشابه اخراجی های ۲ با نرگس ۲

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan April 21, 2009 09:28 AM
نظرات

تناقضی که در نقد و اعتراض خیلی ها نسبت به میرحسین دهه شصت وجود دارد برای من قابل فهم نیست. با انتشار کتاب هویدا و رواج فراوان آن در میان اقشار روشنفکری جامعه، این دیدگاه رواج فراوان یافت که چرا انقلابیون هویدا را قربانی نفرت خود از شاه و اقدامات وی کردند. حال همین افراد ضمن یادآوری نکات تلخ دهه شصت، می خواهند میرحسین موسوی را قربانی کنند و توجهی به مشابهت این دو وضعیت و تناقض خود در موضع گیری شان ندارند.

دوستدارسقراط April 21, 2009 10:57 AM